S-Video z Atari 800XL

V článku je popsána úprava na desce Atari 800XL pro zajištění kvalitních videosignálů ve formátech S-Video (Super Video) a kompozitní video (C-Video) a jejich vyvedení na výstupní zásuvku DIN-5.

Volba výstupního videosignálu je zajištěna posuvným přepínačem, který je doplněn do zadní části krytu Atari. Pro připojení k TV nebo monitoru je nutné si zakoupit nebo vyrobit příslušnou kabeláž z DIN-5 na S-Video, C-Video a audio. Úprava vychází z článku v časopise Atari Classics (Volume 2, Issue 6 - 1993).

Signál S-Video má oddělenou jasovou (Luminance) a barvonosnou (Chrominance) složku. Což zajišťuje maximální možnou kvalitu výstupního videa (narozdíl od smíchaného kompozitního videosignálu). Proto jej doporučuji používat jako výstupní signál všude, kde to použitá televizní technika umožňuje.

A teď již k samotné úpravě. Ta spočívá v připájení několika drátků a případně ve výměně několika součástek na desce počítače. Úpravu by měl zvládnout každý, kdo umí zacházet s páječkou. Pro výměnu součástek na desce je vhodná také odsávačka cínu.

Odsávačka je v tomto případě velkým pomocníkem, protože bez ní se součástky z desky špatně odpajují a hrozí poničení spojů na desce. Proto doporučuji v případě absence odsávačky svěřit úpravu někomu, kdo ji vlastní nebo si ji od něho půjčit.

Kroky při úpravě (odkazy na ilustrační obrázky jsou na konci článku):

Následující první dva kroky slouží k instalaci přepínače pro možnost volby mezi výstupy signálů S-Video a C-Video. Pokud chcete mít natrvalo vyvedené pouze S-Video, stačí jen odpájet a nadzvednout nožičku odporu R56 (viz bod 1) a pokračovat bodem 3.

 1. Odpájet levou nožičku odporu R56 (75 ohm) a připájet na ni drát k posuvnému přepínači v zadní části krytu (druhý vývod odporu nechat zapájený v desce). Přepínač se upevní nejlépe tavnou pistolí do otvoru vedle napájecí DIN zásuvky na zadní levé části krytu.

  Otvor pro přepínač na některých krytech již bývá, ale je zaslepen plastovou krytkou v barvě krytu. Proto je třeba krytku předtím odstranit např. šroubovákem nebo pro otrlé i nožem. Je tam přilepená.

 2. Připájet další drát do otvoru od odpájené nožičky odporu R56 (viz předchozí krok) a druhý konec drátu ke druhému pólu přepínače. Tím je zajištěna možnost přepínání mezi kvalitním S-Video signálem a méně kvalitním kompozitním videosignálem (C-Video).

  Kompozitní videovýstup se ovšem v nouzi občas hodí, protože se nachází u většiny lepších retro TV přijímačů. V principu se přepínačem oddělují nebo spojují jasová a barvonosná složka videosignálu a současně se odpojuje nebo připojuje kompozitní video na výstupní zásuvku.

  Pod přepínač je vhodné na kryt přilepit štítek s popisky. V poloze S-Video je kompozitní výstup odpojen, takže na něm není signál. S-Video signál je přítomen na výstupní zásuvce v obou polohách přepínače. Jen se mění jeho kvalita (v poloze C-Video je kvalita horší).

  Následující bod je mým vylepšením původního návodu z časopisu. V původním návodu je Chrominance vedená ze spoje mezi odpory R67 a R68 dlouhým drátem přes odpor 100 ohmů na špičku 5 výstupní zásuvky DIN-5.

  Odpor je nutné umístit do bužírky a drát je tažen po desce počítače, což nevypadá moc profesionálně. Napadlo mě využít součástky na desce, které přivádí barvonosný signál Chrominance na špičku 4.

  Na tuto špičku je za normálních okolností (při spojeném přepínači nebo připájeném R56) přiveden kompozitní signál C-Video. Ale při rozpojeném přepínači (nebo odpojeném R56) jde na špičku 4 pouze čistý signál Chrominance (přes R67, C54, L7). A tento signál stačí pomocí krátkého drátku připojit ke špičce 5 - viz následující bod.

 3. Propojit špičky 4 a 5 výstupní DIN-5 zásuvky krátkým drátkem na plošném spoji desky.

  Tím je úprava na S-Video výstup hotová. Další uvedené úpravy slouží již jen k vylepšení kvality výstupního videosignálu a nejsou nezbytně nutné. Ale mohu je vřele doporučit.

 4. Odpájet cívku L5 (vypadá jako velký zelený odpor - proužky šedý, červený, hnědý, stříbrný) a místo ní připájet odpor 2R2 (2,2 ohmů). To by mělo zlepšit proud do celého videoobvodu.

 5. Nahradit kondenzátor C50 (10uF/10V) větší kapacitou na stejné nebo větší napětí - použil jsem 470uF/10V. To obnoví filtraci střídavé složky po odstranění cívky L5 v předchozím bodě.

 6. Vyměnit odpor R52 (2k - proužky červený, černý, červený, zlatý) za 2k7 (2,7 kiloohmů). To by mělo lehce zvýšit nasycení barev (saturaci).

 7. Doplnit odpor 1k - jeden vývod připájet na pravou nožičku kondenzátoru C55 a druhý vývod na dolní nožičku odporu R58 (6k2 - proužky modrý, červený, červený, zlatý).

  Odpor vést asi 0,5 cm nad deskou ze strany součástek nebo je možné jej umístit i zespodu desky ze strany spojů. Zde je vhodné navléct na odpor a vývody smršťovací bužírku. Poskytuje negativní zpětnou vazbu zesilovači barev. Mělo by to redukovat barevné duchy.

  Další úpravy je doporučeno provést hlavně u desek staršího typu REV A2 a REV C vyrobených v Hongkongu. Pomůže to významně zesílit výstupní úroveň videosignálu na deskách a upravit výstupní impedanci na standardní hodnotu 75 ohmů. Úpravy pomohou i u novějších desek (REV D), ale vylepšení nebude tak výrazné.

 8. Vypájet nebo kleštěmi odstřihnout kondenzátor C56 (180 pF). To vylepší VF odezvu videosignálu.

 9. Nalézt na desce odpor R53. U desek vyrobených v Hongkongu má chybnou hodnotu 390 ohmů (proužky oranžový, bílý, hnědý, zlatý). U ostatních desek by měl mít hodnotu 100 ohmů (proužky hnědý, černý, hnědý, zlatý).

  Tato hodnota ovšem také není optimální, vzhledem ke standardní používané výstupní impedanci 75 ohmů. Proto je doporučeno odpor R53 vyměnit za hodnotu 75 ohmů (min. 0.4W).

 10. Podobně vyměnit odpor R66 (100 ohmů - proužky hnědý, černý, hnědý, zlatý) za hodnotu 75 ohmů (min. 0.4W). To sníží impedanci výstupního barvonosného signálu na standardní používanou hodnotu.

 11. Vyměnit odpor R116 (51 ohmů - proužky zelená, hnědá, černá, zlatá) za hodnotu 2R2 (2,2 ohmů). To zvýší výstupní proud do tranzistoru Q3, který díky špatnému původnímu návrhu doslova "hladoví".

 12. Připájet tantalový kondenzátor 10uF/16V kladným pólem na spodní vývod R116 a záporným pólem na horní vývod R66. Polaritu je nutné dodržet, jinak může dojít k explozi kondenzátoru! Vylepší se přechodová odezva tranzistoru Q3 a odfiltruje šum z napájecích částí obvodu.

To je vše. Autor článku z časopisu Atari Classics se po úpravě rozplýval nad brilantním a krásně ostrým obrazem na svém monitoru Commodore 1084. Musím říct, že i já jsem po této úpravě velmi potěšený z opravdu kvalitního obrazu na své LCD televizi Roadstar. A tak mohu každého jen povzbudit - jděte do toho. Je to dobré! :)

Článek bude zveřejněný i na mém blogu xpedros.estranky.cz, kde jej doplním o fotodokumentaci z uvedené úpravy.

Petr Kouřil