CompressCopy version 4Hight , 1994

R.Štěrba, RASTER

Tento program provádí komprimaci souborů ve formátu T2000. Jeho použití je velice jednoduché. Libovolný spustitelný program zaznamenaný na kazetě v Turbu 2000 nahrajeme do programu CompressCopy. Po zavedení programu do paměti se provede komprimace, přičemž je uvedena délka výsledného souboru. Tento má délku většinou cca o 10 až 35 procent menší než původní program. Zvolením "SAVE" je možno program uložit. Výsledný soubor je opět spustitelný z libovolného turbozavaděče. Navíc se projevuje jako vedlejší efekt fakt, že mnohé programy, které se musely nahrávat do tzv. horních zavaděčů (z důvodu nízké zaváděcí adresy), lze nyní spustit ze zavaděče libovolného, neboť jejich zaváděcí adresa se díky komprimaci posune.

Vnitřní princip:

Program provede komprimaci a připojí k výsledným datům dekomprimovací rutinu, která se postará o dekomprimaci po spuštění programu. Po dobu její činnosti (doba cca 0 až 2 vteřiny) je na obrazovce uveden nápis informující o probíhající dekomprimaci.

Omezení při používání CompressCopy: