TCHEKO EDIT 1.2

RASTER 2004

Tato nová verze textového editoru TCHEKO 1.2 má přidány některé další funkce pro pohodlnější pohyb po dokumentu - skok na začátek a konec aktuálního řádku nebo dokumentu, posun o stránku nahoru a dolů. Přidáno bylo i mazání řádku přes tradiční kombinaci Control+Y. Vestavěná jsou nyní dvě klávesnicová schémata CZ/US pro snazší editaci textu bez čestiny - US schéma přesně odpovídá popisce na Atari klávesnici. Dalším přepínačem lze volit mezi módem vkládání a přepisu znaků. Co se týče vzhledu, je možno zapínat/vypínat zobrazení neplatných mezer a měnit barvu pozadí a textu. Dále byl změnen výchozí název souboru - místo dřívějšího D1:FILENAME.TCH je nyní předchystáno pouze D1:, takže stačí bez odmazávání dopsat příslušný název souboru, samozřejmě včetně přípony .TCH pro textové soubory ve formátu Tcheko. Editor lze regulérně opustit do DOSu přes funkci "Quit" po potvrzení klávesou Y (zobrazí se dotaz Qui?).

Soupis všech funkcí TCHEKO 1.2:

Control+