Přehled základních klávesových zkratek operačního systému QMEG

1. Základní operace

Reset:
   QMEG 3      QMEG 4
Skok do QMEG menu
   Reset+Select   Reset+Select
Restart Basicu nebo cartridge
   Reset+Start    Reset+Start
Studený start
   (nemá)      Shift+Reset
Studený start se zapnutým Basicem
   (nemá)      Shift+Reset+Opt.
Boot v XL režimu (jako bez QMEGu)
   (nemá)      Shift+Reset+Start

2. Ovládání v QMEG menu

Pohyb po menu:
   QMEG 3      QMEG 4
Kurzor vpravo (a z 8 na 1)
   mezerník     mezerník
            šipka vpravo
Kurzor vlevo (a z 1 na 8)
   (nemá)      šipka vlevo
Přímý skok na číslo disku
   (nemá)      číslo 1 až 8

Režimy disků:
   QMEG 3      QMEG 4
Neurychlená disketová jednotka
   -         N
Inicializace jednotky s autodetekcí
   N         (nemá)
Disketová jednotka s úpravou Happy
   H         (nemá)
Disketová jednotka s úpravou UltraSpeed
   U         (nemá)
Disketová jednotka s urychlením
   (nemá)      F
Přiřadit k číslu první část ramdisku
   A         X
Přiřadit k číslu druhou část ramdisku
   B         Y
Nastavit bootovací jednotku (jako D1)
   (nemá)      Shift + 1 až 8

Formáty ramdisků:
      QMEG 3  QMEG 4
Single   S     S
Medium   M     M
Double   D     D

Souborové operace s disky:
   QMEG 3      QMEG 4
Načtení adresáře disku
   L         L
Načtení adresáře disku Quad (DS/DD)
   (nemá)      Shift+L
Adresář s detekcí hustoty Atari 1050
   (nemá)      ;
Adresář formátu BiboDOS nebo Turbo-DOS
   (nemá)      Shift+;
Spuštění programu z adresáře disku
   1 až 8      1 až 8
Spuštění programu bez smazání paměti
   (nemá)      Shift + 1 až 8

Operace s ramdisky:
   QMEG 3      QMEG 4
Načíst disketu sektorově do ramdisku
   R         R
Zapsat ramdisk sektorově na disketu
   W         W
Zapnout/vypnout ochranu ramdisku
   P         (nemá)

Příkazy pro urychlené jednotky:
   QMEG 3      QMEG 4
Inicializace jednotky s úpravou Happy
   Shift+I      (nemá)
Vypnout track buffer Happy
   Shift+O      (nemá)
Zapnout pomalý režim
   (nemá)      O
Vypnout pomalý režim
   (nemá)      I
Zapnout absolutně pomalý režim
   (nemá)      Shift+O
Reset disketové jednotky
   (nemá)      Shift+I
Vypnout cache jednotky Speedy
   (nemá)      Control+I

Basic a cartridge:
   QMEG 3      QMEG 4
Vypnutí Basicu i cartridge a reset
   Start+X      Start+A
Inicializace Basicu a skok do něj
   Start+Z      Start+B
Inicializace cartridge a skok do ní
   Start+C      Start+C
Vypnutí Basicu i cartridge (režim RAM)
   (nemá)      A
Zapnutí Basicu (BAS, bez odskoku)
   (nemá)      B
Zapnutí cartridge (CAR, bez odskoku)
   (nemá)      C

Další funkce:
   QMEG 3      QMEG 4
Přepnout teplý/studený start
   (nemá)      Tab
Zapnout XL kompatibilní mód
   (nemá)      Delete Bk Sp
Vypnout XL mód (tj. obnovit QMEG)
   (nemá)      < (Clear)
Zapnout/vypnout funkční klávesy (KEY)
   (nemá)      K
Zapnout/vypnout ramdisk DOS 2.5 (G25)
   (nemá)      G
Zapnout/vypnout přerušení DL (EDI)
   (nemá)      E
Zapnout/vypnout synchronizaci VBI (VBS)
   (nemá)      V

Opuštění QMEG menu:
   QMEG 3      QMEG 4
Studený start (boot, bez Basicu)
   Shift+Invers   Shift+Invers
            Shift+Reset
            Reset (při Cold)
Studený start (s Basicem při BAS)
   (nemá)      Esc (při Cold)
Teplý start
   Reset       Reset (při Warm)
            Esc (při Warm)
Skok do DOSu (je-li načten)
   Esc        (nemá)
Start DOSu z ramdisku C
   Control+Caps   (nemá)

3. Funkční klávesy (mimo QMEG menu)

Obecné funkční klávesy:
   QMEG 3      QMEG 4
Zapnutí/vypnutí funkčních kláves
   Shift+Help    Shift+Help
Zablokování/odblokování klávesnice
   Control+Help   (nemá)
Zapnutí/vypnutí zvuku klávesnice
   Control+4     Control+4
Vypnutí obrazu (čipu ANTIC)
   Control+6     Control+6
Změna rychlosti opakování kláves
   Control+7     Control+5
Volání vlastní rutiny ($238)
   Control+8     (nemá)

Ovládání textového kurzoru:
   QMEG 3      QMEG 4
Zapnutí/vypnutí blikání kurzoru
   Control+5     (nemá)
Kurzor na začátek řádku / levý okraj
   Control+9     Control+7
Kurzor na konec řádku
   (nemá)      Control+8
Kurzor na první řádek obrazovky
   (nemá)      Control+9
Kurzor na poslední řádek obrazovky
   Control+0     Control+0

Přepínání režimů D1:
   QMEG 3      QMEG 4
Přepnutí D1 na neurychlený režim
   Control+Shift+N  Control+Shift+N
Přepnutí D1 na urychlený režim
   (nemá)      Control+Shift+F
Přepnutí D1 na režim Happy
   Control+Shift+H  (nemá)
Přepnutí D1 na režim UltraSpeed
   Control+Shift+U  (nemá)
Přiřadit D1 první část ramdisku
   Control+Shift+/  Control+Shift+/
Přiřadit D1 druhou část ramdisku
   Ctrl+Shift+Invers Ctrl+Shift+Invers