Millionaire - česká sada otázek

Hra je založena na televizní soutěži "Who Wants to Be a Millionaire", která vznikla v roce 1998 ve Velké Británii. V Česku byla vysílána pod názvem "Chcete být milionářem?".

Abyste získali nejvyšší cenu jednoho milionu bodů, musíte odpovědět na 15 otázek s rostoucí obtížností. Na zodpovězení každé otázky máte jen jeden pokus (s výjimkou popsanou níže v části "Nápovědy").

Body získané za každou otázku se po každé správné odpovědi zvyšují (v pořadí 100 – 200 – 300 – 500 – 1000 – 2 000 – 4 000 – 8 000 – 16 000 – 25 000 – 50 000 – 100 000 – 250 000 – 500 000 – 1 000 000). Když odpovíte nesprávně, hra končí a získané body ztrácíte, pokud jste je nezafixovali záchytným bodem. Ve hře je celkem 600 otázek.

Záchytné body

Otázky č. 5 a 10 jsou tzv. záchytné body. To znamená, že pokud nesprávně odpovíte na kteroukoli následující otázku, neztrácíte všechny získané body, ale jen "spadnete" na hodnotu, kterou jste zajistili záchytným bodem (tj. 1 000 nebo 25 000 bodů).

Nápovědy

Na začátku každé hry obdržíte tři nápovědy, které můžete použít, pokud nedokážete otázku zodpovědět. Každou nápovědu lze během hry použít jen jednou. K dispozici jsou následující nápovědy:

50:50. Z možností jsou odebrány dvě nesprávné odpovědi.

Pomoc diváků. Virtuální diváci hlasují pro odpovědi a zobrazí se graf s jejich hlasováním. Mějte na paměti, že s rostoucí obtížností se obecenstvo může mýlit.

Dva tipy. Umožňuje vám tipnout si odpověď na otázku dvakrát. Po výběru této nápovědy však již pro danou otázku nemůžete použít žádnou jinou a hru nelze po první (chybné) odpovědi ukončit.

Pokud neznáte odpověď a nechcete riskovat, že odpovíte chybně, s výjimkou nápovědy Dva tipy můžete hru ukončit a "odejít" s dosud získanými body.

Ovládání

Hra se ovládá pouze klávesnicí. Pro spuštění hry stiskněte na titulní obrazovce libovolnou klávesu. Na herní obrazovce písmeny A/B/C/D vybíráte odpověď. Číslice 1/2/3 slouží k výběru nápovědy. Stiskem klávesy Esc ukončíte hru s bodovým ziskem, který jste dosud vyhráli.

Požadavky

8bitový počítač Atari se 48 KB RAM. Funguje na modelech pro normu PAL i NTSC.

Autoři

Program: Marek Pavlík (MaPa) Grafický design, hudba a dokumentace: Zdeněk Eisenhammer (PG) Česká sada otázek: Petr Postava (Hardcore) Jazyková korektura: Wotnau