RMT PLAYER v1.03

Raster/C.P.U. 2004

Představuji vám novou verzi playeru, umožňujícího přehrávat na Atárku RMT moduly.

Cross-platform program Raster Music Tracker pro OS Win9x ukládá skladby v RMT formátu. Pokud byste se na RMT soubor podívali podrobněji, zjistíte, že se jedná o standardní Atari Binary file - tedy začíná hlavičkou s dvojicí hodnot $FF a následuje zaváděcí a koncová adresa, a pak příslušná data skladby. V případě, že se jedná o plný RMT modul (nevytvořený exportem jako "RMT stripped song file"), následuje ještě druhý datový blok, obsahující název songu a názvy jednotlivých instrumentů. Vlastní přehrávací rutina v RMT modulu uložena není - na to je v trackeru určena možnost exportu jako "XEX Atari executable msx (*.xex), což vytvoří přímo kompletní Atari program jenž po spuštění přehrává příslušný modul, nebo export jako "SAP file (*.sap)", který obsahuje též data modulu i přehrávací rutinu.

Pokud však chcete na Atárku přehrávat přímo RMT soubory, lze to provést pomocí tohoto RMT playeru.

Ovládání je velice jednoduché: Po spuštění se zobrazí přehrávací program s předchystanou volbou "Directory>D1:*.RMT" a provede se pokus o načtení soupisu všech RMT modulů na disku D1:. Chcete-li zvolit jiné číslo zařízení, lze to klávesami 0 až 9, název zařízení lze změnit klávesami "D" nebo "H" (H je umožněno kvůli snadnému přístupu přímo na HDD z Atari emulátoru). Směrovýmy šipkami se lze pohybovat po výpisu, přičemž aktuální modul je vypsán inverzně. Výběr požadovaného songu stačí potvrdit Returnem. Po načtení souboru automaticky následuje přehrávání songu. Během toho se zobrazují hlasitostní úrovně všech použitých zvukových generátorů a tzv. "raster meter". Zde to slovo "raster" neznamená moji přezdívku, ale jde o termín pro grafické znázornění aktuální zátěže procesoru - tj. čím větší plochu pruh zabírá, tím vyšší je zátěž procesoru. Pokud je pruhů víc, znamená to, že skladba využívá vyšší rychlost instrumentů, kdy zápisy do POKEY registrů nejsou prováděny pouze jednou za padesátinu sekundy, ale častěji (tj. 2x, 3x nebo až 4x za jeden obrazový snímek). Vpravo dole je pak informace, zda se jedná o "mono 4 kanálovou" nebo "stereo 8 kanálovou" skladbu a již zmíněná rychlost instrumentů (1 až 4 tpf - times per frame). V horní části bude zobrazen název a autor modulu - jedná se o textovou informaci o délce maximálně 64 znaků, co je zapsána v RMT modulu (samozřejmě jen v případě plného RMT modulu - ve "stripped" exportovaném RMT souboru se toto info nenachází, viz výše - v tom případě zůstává zobrazen jen název souboru). Klávesou ESC nebo SPACE přerušíte přehrávání a program vás vrátí k soupisu všech modulů pro další výběr, nebo opětovným stlačením ESC můžete opustit player do DOSu.

Vždy při stlačení čísla či názvu zařízení nebo SPACE dojde ihned k pokusu o načtení obsahu příslušného adresáře. Maximální počet vypisovaných položek je 63. Je-li skladeb v adresáři více, ozve se bzučák, a pak je možno buďto stlačit Return pro setrvání na právě vypsané sadě skladeb, nebo stlačit SPACE pro výpis další stránky s dalšími skladbami.

RMT player verze 1.03 podporuje mono 4-hlasé skladby i stereo 8-hlasé skladby. Po načtení dat z RMT souboru se provede dle potřeby interní relokace modulu, takže není problém ani v případě, že je modul určen pro nějakou neobvyklou paměťovou oblast. Maximální velikost modulu, který je tento player schopen přehrát, je 30 KB.

Důležité upozornění:
Program akceptuje pouze názvy souborů o maximální délce 8 znaků plus 3 znakový extender "RMT".

Změny oproti předchozí verzi 1.01: