Vážení kolegové,

ve FLOPu č.31 jsem uvedl program TV-BINGO. Tento program byl vypracován v ATARI-BASICu a dobře pracoval; byl ale dost pomalý, tak jsem jej vyzkoušel v Turbo-BASICu a tam pracoval k mé velké spokojenosti. Je pravda, že data čísel jednotlivých sloupečků jsem vkládal v ATARI-BASICu. A tak jsem program zaslal do FLOPu ke zveřejnění, přesně podle pravidla "Práce kvapná - málo platná."

Bohužel v případě vkládání čísel BINGA v Turbo-BASICu program nepracuje správně. Z důvodů mně neznámých smyčka FOR-NEXT v Turbo-BASICu vymýšlela nesmyslná čísla souřadnic, takže po spuštění programu kursor opouštěl obrazovku. A protože program byl ošetřen proti chybovým hlášením, nadával počíač, že nejsou vložena čísla.

Opravte si proto extender u souboru TVBINGO.TBA na TVBINGO.BAS a program bude fungovat tak, že v ATARI-BASICu vložíte čísla a po zapsání dat s vloženými čísly příkazem LIST"D:TVBINGO.DAT",od ř.,do ř. na disketu zavedete Turbo-BASIC a v něm program spustíte. Poté k němu načtete příkazem ENTER"D:TVBINGO.DAT" DATA-řádky s čísly a souřadnicemi a program odstartujete. Pokud spustíte program V ATARI-BASICu, bude při větším počtu sloupců velice pomalý.

Přesto mi tato záležitost nedala spát a protože jsem nemohl přijít na to, proč smyčka FOR-NEXT nepracuje jak by měla, rozhodl jsem se předělat celý program do formátu Turbo-BASIC s tím, že jsem i přesto ponechal dost BASICovských příkazů. Program má komfortnější nabídku, lépe je zde popsaná práce s programem a má něco jako MINI-DOS.

Na disketě program najdete pod názvem TVBINGO2.TBA. Dále zde najdete soubor TVBINGO.DAT, což jsou DATA-řádky čísel a souřadnic devíti sloupců hry BINGO, na nichž si můžete vyzkoušet funkčnost programu.

Pokud budete vkládat do programu svoje vlastní čísla, původní DATA-řádky se přepíší vašimi novými daty. V mini-DOSu provedete zápis dat a pak už jen čekáte na čtvrtek a na Jana Rosáka.

Vladimír Toman
Na Pěšině 278
4O5 O5 Děčín 9


poznámka redakce:

Program TVBINGO z minulého čísla jsme zkoušeli v obyčejném BASICu, kde nám fungoval. Tehdy (a vlastně ani teď) jsme nenašli důvod, proč by v Turbobasicu neměl fungovat. Nyní tedy uveřejnujeme autorovu opravenou verzi.

Program je ale podle našeho názoru stále pomalý a možná by nebylo od věci, aby autor nebo kdokoliv jiný zkusil udělat rychlý program. Možná by bylo užitečné použít k vyhledávání číselného pole či řetězce, aby odpadla potřeba souřadnic v DATA řádcích.