MÍNY 1996

Verzia známej klasickej logickej hry. Inštrukcie pre hru sa zobrazia po stlačení klávesy HELP. Hra sa štartuje stlačením FIRE na joysticku. V hracom poli je treba označiť políčka s 99-mi mínami vlajkami, a to v časovom limite 999 sekúnd (tj.16:39 min). Hodnota vľavo hore udáva počet mín, ktoré treba ešte označiť. Ak tu bude mínusová hodnota, alebo nulová a hra nekončí, znamená to, že políčka sú označené nesprávne. Vpravo hore beží čas v sekundách. Hra je ukončená, a čas sa zastaví vo chvíli, keď sú správne označené všetky políčka s mínami. Pri pauzovaní treba stlačiť ľubovoľnú klávesu, okrem SPACE BAR. Vtedy čas nebeží. Tabuľka obsahuje 5 najlepších dosiahnutých časov, aj s menami hráčov.