Soubor LITERAT.CAP obsahuje přehled zpravodajů a příruček vydávaných ATARI kluby či firmou FLOP. Na jeho konci je také uvedena literatura vybočující z tohoto rámce, je to přehled od autora původního, menšího seznamu. Nezahrnuje přehled článků vyšlých v odborných časopisech, publikujících sem tam i o našich oblíbených počítačích ATARI.

Do budoucna plánujeme vytvoření přehledu materiálů publikovaných v nám dostupných časopisech Amatérské radio a Elektronika. Uvítáme iniacitivy od čtenářů týkajících se jiných časopisů, stačilo by i jen jejich zapůjčení nebo podání informací. Zatím víme, že nějakou dobu vycházel seriál věnovaný ATARI ve vojenském magazinu ATOM.

Dnes uváděný přehled literatury je naformátovaný pro tisk na tiskárnách typu STANDART/IBM, a obsahuje řadu řídících kódů měnících styl písma, jako je ELITE a podtrhávání. Je také připraven pro více než 80 znaků na řádek, proto není vhodné jeho přímé čtení naším prohlížečem. Ani jsme jej do něj nezařadili. Použijte na tento účel program Čapek nebo Čížek, popřípadě importujte text do TEXTWRITERu, kde se ale ztratí řídící kdy pro tisk. V původní délce se do něj také nevejde celý. Při prohlížení Čapkem za pomoci grafického tisku na obrazovku omezte pravý okraj na 79 znaků a levý na 0.

Seznam je řazený tematicky podle jednotlivých klubů. Začíná pro nás nejznámějšími vydavateli na střední Moravě, doufám, že se jiní ataristé neurazí. Problém je v zařazení publikací olomouckých a jiných česky píšících autorů, jejichž práce byly vydány v Tlmačích, kde zřejmě byly v tu dobu nejlepší podmíky pro publikaci. V podstatě si každý může poměrně jednoduše přeházet seznam podle svého přání pomocí zásobníku, čili bufferu a funkce mazání odstavců u Čapka. Zejména pražští ataristé si zřejmě umístí část týkající se Prahy na první místo.

Jeho hlavní část zpracoval kolega Bohdan Milar z Olomouce, jemuž za jeho poskytnutí děkuji. Musela to být hrozná práce, dělat sloupcově orientovaný text v Čapkovi, jak jsem zjistil při dopisování několika položek. Litoval jsem pak, že jsem celý seznam neimportoval do TEXTWRITERu, kde jsem jej měl doplnit a pak dát zpátky do Čapka na dopsání řídících kódů a poznámek.

Po vytištění seznamu zůstává na pravé části dosti místa pro dopsání vlastních evidenčních čísel nebo jiného označení publikací ve vlastnictví každého jednotlivého ataristy a klubů.

Doufám, že se najdou zájemci, kteří tento seznam využijí. Já sám používám tištěnou verzi pro shánění literatury, kterou z něj nevlastním, protože zpaměti si vše nepamatuji. Také si asi do něj začnu zapisovat, komu co půjčuji, protože prostým zapomínáním těchto věcí jsem už přišel o značné množství příruček.

-ZB-