TUTODISK3

R.Štěrba, RASTER

TUTODISK3 (TUrbo TO DISK) je prográmek pro převod programů a dat z kazetového formátu Turbo2000 na disk.

Způsob ovládání:
Po spuštění odklepněte libovolnou klávesu a zahájí se načítání v TURBU2000. Po zobrazení názvu souboru a zaváděcí adresy, odklepněte RETURN, čímž potvrdíte, že tento soubor načíst chcete. Jiná klávesa znamená nové načítání od začátku (to využijete např. při hledání dotyčného souboru na kazetě).

Jakmile se celý soubor načte, máte možnost stiskem uvedených kláves nastavit:

Control+R ... RUN formát
Bude se ukládat 1 blok s daty souboru (s udáním zaváděcí a koncové adresy) + 1 blok se startovací "RUNAD" adresou ($2E0-$2E1), dle údajů v TURBO hlavičce.

Control+I ... INIT formát
Bude se ukládat 1 blok s daty souboru (s udáním zaváděcí a koncové adresy) + 1 blok s inicializační "INITAD" adresou ($2E2-$2E3). Pro INITAD bude použita startovací adresa z TURBO hlavičky.

Control+D ... DATA formát
Bude se ukládat pouze 1 blok s daty souboru (s udaním zaváděcí a koncové adresy). Startovací adresa z TURBO hlavičky nebude vůbec použita.

Pak napíšete cílové umístění a název souboru, tedy např.
D:SOUBOR.COM
Po odklepnutí RETURNu se provede vlastní uložení v nastaveném formátu. Až název zmizí, je vše v pořádku hotovo, jinak se vypíše chybové hlášení.

Uložení lze opakovat vícekrát a v různých formátech, stačí vždy jen znovu zvolit formát (Control+R, +I nebo +D), napsat cílové umístění s názvem a odklepnout RETURN.

Pro načítání dalšího souboru z kazety stiskněte Control+N (new), případně Control+Clear pro opuštění programu.

Technické údaje a upozornění: