Několik písemných i osobních dotazů mělo společný dotaz na zveřejňování adres ATARI klubů, firem zabývajícími se našimi počítači a jednotlivých ataristů. To je samozřejmě možné.

O ATARI klubech by se nejjednoduššeji daly zveřejňovat většinou pouze údaje o datu a příčinách jejich zániků. Přiznávám, naše vina, že jsme si nezjistili přesnější informace o brněnském a pražském klubu, které doposud fungují. Pokud máte někdo informace o dalších klubech, neváhejte se ozvat. O našem vlastním klubu v Prostějově jsem již chtěl něco napsat, ale zatím mi to připadalo jako zneužívání funkce redaktora k jeho propagaci. Nebo snad i své, jsem přece u nás předsedou.

S firmami je to horší. Jednalo by se vlastně o komerční inzerci, která by se musela prokonzultovat s vydavatelem. Také nám opět chybí informace o těchto prodejnách. Několik tipů jsme již od čtenářů dostali, ale dosud nedošlo k navázání kontaktu. Prioritní je pro nás sestavování nových čísel magazínu, potom se věnujeme hlavně technickým dotazům čtenářů. Výhledově jsou však v plánu činnosti i tyto záležitosti.

Adresy ataristů vlastně zveřejňujeme. Příkladem je rubrika INZERCE. Tuto službu uděláme zdarma každému, kdo bude mít zájem o navázání kontaktů pro spolupráci v jakékoliv oblasti, vyjma výdělečné. Protože však uvádění adres je poněkud choulostivá věc, je nutné zasílat k tomu podesaný písemný souhlas. Rozhodně není možné prásknout do magazínu třeba adresář všech jeho předplatitelů.

O svých prvních zkušenostech při používání tiskárny SEIKOSHA SP-180 nám napsal atarista Emil Slánský. Na jeho dopis budeme reagovat později. Máme totiž od firmy slíbenou k zapůjčení jednu tiskárnu k podrobnému prozkoumání. Přineseme tedy její obšírnější popis, tak jak se to správně sluší a patří na technický časopis. Zatím to vázlo jen na vzálenosti Rožnov - Prostějov.

Pro zájemce o koupi, kteří to mají blíž do Prostějova než do Rožnova, by mohla přijít vhod koupě tiskárny přímo od nás po skončení testování.

Na mé tvrzení o neexistenci disketové verze editoru CHEOPS WRITER se ozval Jan Studnička. Píše, že si sám program převedl na disk a nabízí tuto službu případným zájemcům. To je od něj velmi hezké a já za všechny děkuji.

Uvědomil jsem si ale, že jsem vůbec nedefinoval pojem disketová verze programu, tak jak ji chápu. Není příliš obtížné nějakým převodním programem, jako je TSD COPY, BACKUP 3.1 či jinými zkopírovat turboblok z kazety na disk. Spouštění programu je pak možné malými zavaděči, někdy i samotnými DOSy. Je to samozřejmě snažší a rychlejší než z kazety. Otázka, co se stane potom. Takový TURBOBASIC vybavený zařízením kilovými Turbobloky a třeba i řádkem DOS 2000 po zavedení převálcuje DOS, zlikviduje jej z tabulky HATABS a umí tedy pracovat nadále jen s kazetou. Je to tedy jen program na disketě. Pravá disketová verze umí svoje data číst i ukládat na disk. Například takový jednoduchý SPEEDSCRIPT, hozený z kazety na disk, pracuje v pořádku pod DOSem, u SPARTADOSU na odpovídající jednotce bude pracovat třeba i na hustotě 720 Kb.

Nepamatuji si již přesně, jak se choval CHEOPS WRITER, ale moc nevěřím na jeho snášenlivost s DOSy. To by musel být minimálně od začátku koncipovaný alespoň pro TOS. Pokud by ale fungoval podle mých představ, tak se o něj hlásím první, už proto, že moje legálně zakoupená verze patří mezi první, lacinější a zastaralejší verze.

Martin Hromada ze Slovenska píše, že viděl FLOP č.28, stvořil program pro čtení, třídění a ukládání adresáře v textovéM formátum, ptá se na kompilátor BASICu.

Je škoda, že z dopisu není jasné, jestli Martin má možnost vidět magazín pravidelně, protože bych měl lepší představu, co mu psát ve své odpovědi. Získat kompilátor TURBOBASICu není obtížné. Tak jako TURBOBASIC bude asi i kompilátor volně šiřitelný. Je možné si objednat nakopírování u firmy FLOP, ovšem tam to něco stojí. Je tady lacinější možnost poslat svůj příspěvek na disketě a nechat si od redakce na ni nahrát požadovaný program. Pak zájemce neplatí ani zpětné poštovné. Text se samozřejmě nesmí psát jako objednávka kopírovací služby, ale směřovat na redakci.

Co se týče možnosti abecedního třídění adresáře, líbila by se mi volitelná možnost třídit i podle typu souboru (koncovka) nebo délky. U SPARTADOSU by byl možným parametrem i datum, ale pod ním TURBOBASIC nejede.

Hezký dopis nám zaslal Jíří Mejzlík. Chválu máme rádi a děkujeme. Smutným bodem bylo jen potvrzení o zrušení Atari klubu v Třebíči v roce 1991.

O výstřižky z časopisu ATOM zájem máme. Je možné získat jejich kopie?

TEXT WRITER by měl s tiskárnou SEP-510 tisknout normálně česky. Jako tuzemský výrobek má standartně národní znakové sady, myslím hned tři různé. Přičemž sada Kamenických, na kterou je editor dělán, se zapíná po startu tiskárny první. Doporučuji prozkoumat činnost tiskárny zasíláním kódů od mezery (32) nahoru.

Pro tiskárnu D100 není problém česká znaková sada, protože "Kameníky" dodává firma FLOP i pro tuto tiskárnu. Problém je naprosto nestandartní grafika, ale už i v magazínu byly publikované hardkopírky.

Informace o ROBOTRONu K 6314 jsou v současné době pro nás problém. Dříve jich bylo v Prostějově plno, přestože jsem tepelku, navíc nestandartní, každému rozmlouval. Nyní již vymizely a tak se nemáme s kým spojit. Znal jsem i jednoho, který ji měl také upravenou pro CENTRONICS, ale již ji prodal a na podrobnosti si nepamatuje.

Pokud bych já řešil nějaký problém, vycházel bych z množiny řídících kódů, čili daných možností tiskárny a také z tabulky znakové sady. Ne všichni majitelé ale měli tuto dokumentaci k dispozici, jak si vzpomínám. Znakovou sadu je možné si vytisknout prográmkem z BASICu, prostým posíláním kodů 32 až 255. Moc nevěřím, že by tiskárna obsahovala české znaky, asi to bude tak, že zmiňovaná mezinárodní sada obsahuje některé podobné, až stejné. Protože údajně bratři Kameničtí měli vycházet z této podobnosti, měl by TEXTWRITER přímo, či ČAPEK ve verzi pro tuto sadu, tisknout tak jaksi mezinárodně česky. Samozřejmě před spuštěním TEXTWRITERu je nutné přepnout sadu v tiskárně uvedenou sekvencí ESC, R,1. Nejjednodušeji prográmkem či přímým zadáváním příkazů v BASICu, nejrychleji přímým kopírováním DOSem z obrazovky na zařízení P:. Do textu v Čapkovi je možné zapsat řídící sekvenci přímo, bude ovšem trochu rušit kontrolní tisk na obrazovku.

Ovladače pro emulaci 1029 a jiné způsoby tisku češtiny a slovenštiny, dále obrázků, dodávala firma K-soft. Znám je ale jen ve verzích pro ovladačový port. Proto doporučuji alespoň tisk grafiky řešit vlastními programy, na problém znakové sady se ještě podíváme.

Omlouvám se, že dosud nebylo zodpovězeno na dotaz týkající se připojování modemů a jiných takových věcí k ATARI. Dosud zháníme dostupné informace

-ZB-


Hroutí se mi hra UNIVERSAL HERO. Vytuhnutí následuje po vložení hesla SLARTIBARDFAST.

Zdeněk Říčař.

Zadávané heslo je správné. Hroucení způsobuje jiná chyba. Viděl jsem vadné verze hry, které se bortily i v jiných fázích. Zatím neznám verzi bezchybnou.

V jednom z dopisů, který přišel do redakce si pisatel stěžoval, že uvádím nepravdivé informace o programu CompressCopy v4high. Zpočátku jsem jeho dopis vůbec nechápal, ale pak mi došlo, v čem spočívá jeho omyl. Kompresovací program, o kterém jsem se zmiňoval, jsem sám vytvořil. Shodou okolností se tento komprimovací kopírák jmenuje podobně jako jiný program od jiného autora. Abych to upřesnil, jediný rozdíl v názvech je, že můj program pokračuje slovy "v4high". Z toho (a z faktu, že jsem svůj CompressCopy v4high ještě nikomu neposkytl) usuzuji, že pisatel měl k dispozici ten druhý program, a tak samozřejmě došel k závěru, že píšu nesmysly. Opakuji tedy, že všechno, co jsem o svém CompressCopy v4high uvedl, je pravda. Doufám, že mu toto vysvětlení bude postačovat. Mimochodem .. ve svém dopise uváděl, že "autorovi toho článku" chtěl napsat osobně, ale nenašel adresu. To mě rovněž utvrdilo v přesvědčení, že můj článek nečetl pořádně. Já se pod každý svůj článek podepisuji a moje adresa je v každém Flopu ( v některých vydáních i vícekrát :-) ).

-RŠ-