Možnosti využívání ramdisků

Jan Walla

Rozšíření paměti našeho ATARI se stalo již celkem běžné. Způsob vlastního využití ramdisků závisí prakticky pouze na možnostech používaných DOSů a na zvyku uživatele. Chtěl bych nyní popsat svůj způsob, který se mi osvědčil.

Možná je to zbytečné, ale nejdříve shrnu, jak vlastně Q-MEG disky interpretuje. V menu Q-MEGu máte možnost rozmístit ramdisky A a B pod různá čísla drivů. Počáteční nastavení je "-" pro 1 a 2, "A" pro 3 a 8 a "B" pro 4. "-" např. pod 1 znamená, že pokud se bude DOS obracet na D1:, bude se obracet na fyzický disk stejně jako bez Q-MEGu. Pokud pod 1 dáme "A", pro DOS se nic nemění, ten jakoby stále pracuje s fyzickým diskem. Používá pro to rutiny OS (Q-MEG) a ten teprve přesměruje operaci na ramdisk "A".

Pokud v DOSu použijete "D8:", je volán ramdisk přímo DOSem a Q-MEG se vůbec "nedostane ke slovu". Potom samozřejmě nezáleží na tom, co je pod číslem 8

Q-MEG pro ramdisky umožňuje použít pouze 192kB. ty rozděluje takto:

Volba   rd "A"   rd "B"   rd"C"
 M   128k (M)  64k (X)  souč. "B"
 S   90k (S)  90k (S)  nezáv.
 D   180k (D)   -    nezáv.

Já používám ramdisky A i B nastaveny zásadně na S (tedy 2x90kB). To mi umožňuje úplnou kompatibilitu se všemi DOSy (kromě spartadosu, který si ramdisk vysvětluje zásadně po svém) a také eliminaci ramdisku C, který je uložen v oblasti 181-192k rozšíření. Těchto 12kB je jediná nevyužitá paměť z celého rozšíření (viz násl. odstavec). Ramdisk C nelze deaktivovat a při volbě MX (A má hustotu M - 128k, ne 130k a B má hustotu X - běžný 64kB 130XE ramdisk, celkem 192kB) v Q-MEGu zabírá konec ramdisku B.

Užívám DOS 2.5 konfigurovaný na disky 1,2,3 a samozřejmě 8 (SETUP.COM). Používám RAMDISK.COM Jirky Svobody, umožňující jako ramdisk využít buď běžnou 130XE paměť, paměť nad 192k Q-MEGem pro ramdisky neužívanou, případně D8: vůbec neinstalovat (byl ve FLOPu již jednou uveden). Tak si volbou B "vyrobím" jeden disk navíc (193-256k (499 sektorů). Tento ramdisk má i tu výhodu, že se automaticky neinicializuje!

Takže způsob inicializace ramdisků po zapnutí počítače je následující:

V Q-MEGu zvolím klávesou S hustotu, ramdisk 1 zvolím disk (- nebo U pro turbo), 2 je rd B, 3 rd A. Na 4 a 8 nezáleží, protože na 4 není DOS nakonfigurován a 8 interpretuje po svém.

Klávesami Shift a Inverze spustím studený start DOS 2.5 (pro disky 1, 2, 3 a RD podle J. Svobody) z disku. Volbou P zformátuji disky 2, 3 a 8 (B, A a RD). Volbou H zapíšu DOS na disk 3 (A). Potom DUP.SYS zkopíruji na D8: a na D3: ho smažu. Aby si DOS uměl přihrávat DUP z D8: (což je užitečné zvláště v případě práce s diskem, kdy přitahování DUPu z D1: zdržuje, je navíc nutné, aby tam DUP vůbec byl :-)), zkopíruji na D3: jednosektorový soubor POKE.COM a přejmenuji jej na AUTORUN.SYS. POKE.COM vlastně dělá úpravu jednoho byte právě nataženého DOS.SYS (mění ho ale jen v paměti, na D3: zůstává původní). Samozřejmě ještě na D3 zkopíruji RAMDISK.COM.

Výsledek je takový:

D1: (disk)    D2: (rd B) 
DOS   SYS 037 707 FREE SECTORS
DUP   SYS 042
RAMDISK COM 003
POKE  COM 001
   ...

D3: (rd A)    D8: (rd dle JS)
DOS   SYS 037 DUP   SYS 042
AUTORUN SYS 001 457 FREE SECTORS
RAMDISK COM 003
666 FREE SECTORS

Nyní mohu nabootovat záložní disk (např. BIBODOS, DS/DD, také pro disky 1, 2 a 3) a z něj nakopírovat do D2: či do D3: (do D8: ne, ten funguje jen pod DOS 2.5. BIBODOS musí mít rovněž neaktivní ramdisk, aby nezničil předchozí práci!) uživatelské programy, které uznám za vhodné.

Poté mohu přejít opět do Q-MEGu, přepsat D1: na A a nabootovat DOS 2.5 z rd A. Potom mám D1: jako A, D2: jako B, D3: shodné s D1: a navíc D8:. Kdykoliv mohu nahradit v menu Q-MEGu D1: za fyzický disk a buď klávesou ESC přitáhnout z D8: DUP.SYS nebo přes disk D1: nabootovat jakýkoliv jiný DOS. Tento DOS musí být nakonfigurován na příslušné disky (D3: vítáno, tato změna může ale DOS prodloužit a znemožnit spouštění některých programů). D8: dle JS je však dosažitelný jen v DOS 2.5. Je nutné, aby nový DOS nesahal na ramdisk jinak než přes Q-MEG!!

Pro uživatele "pouze" 130XE z toho plyne, že mohou využít ramdisk Jirky Svobody s volbou A, případně včetně zapsání DUPu na D8:, čímž by odpadlo jeho nepříjemné dotahování z disku. Potom ovšem musí mít pro boot POKE.COM jako AUTORUN.SYS spolu s DOSem na disku, ne však na tom prvním inicializačním!. Potom by DOS vůbec nešel spustit, protože by tvrdošíjně vyžadoval DUP z D8: a ten tam po zapnutí počítače samozřejmě není :-). Tento ramdisk se jim rovněž nebude po každém bootu formátovat.