Vážení příznivci magazínu FLOP,

vítáme Vás při prohlížení druhého čísla letošního ročníku FLOPu s celkovým číslem 28. Jistě jste si již při spuštění magazinu všimli několika změn, jichž bude, jak doufáme, do budoucna více. Tyto změny souvisí s nástupem nové redakce FLOPu. Je v pořadí již čtvrtá a na rozdíl od předchozích rozšířená dvojčlenná. S výměnou jejich členů došlo i k přestěhování redakce do Prostějova.

Nejprve chceme Vám i sobě pogratulovat ke skutečnosti, že náš oblíbený magazín dosud vychází, přestože před vyjitím prvního letošního čísla (27) nebyl splněn předpokládaný limit počtu zájemců. Magazín se tak stal prodělečným, přesto jej firma FLOP z důvodů tradice zatím zachovala.

Dále by bylo na místě se představit svým čtenářům. Já se jmenuji Zdeněk Burian, předplatitelem FLOPu jsem od třetího čísla. U nás v prostějovském klubu jsem členem od jeho vzniku v roce 1987. Svůj počítač ATARI 800 XL jsem si pořídil na podzim 1986 v Tuzexu v Brně a do konce roku jsem se ještě stihnul přihlásit do olomouckého klubu před jeho rozdělením do okresů. Poslední dva roky dělám u nás vedoucího, shodou okolností čvrtého v pořadí.

Jan Walla je členem od roku 1989. V dnešní době je z něj student vysoké školy v Olomouci s chemickým zaměřením. V síti INTERNET pro fakulty má vlastní adresu walla©risc.upol.cz, na kterou mu členové FLOPu, kteří mají možnost, můžou posílat zprávy. Jako všichni několikaletí členové našeho klubu má i Honza své ATARI rozšířené o RAM 256 kB, operační systém Q-MEG a rozhraní CENTRONICS. Postavil si i záložní zdroj a jeho počítač je dnem i nocí neustále zapnutý, plný uživatelských programů a vlastních dat. Honza vytvořil několik užitečných malých prográmků, spíše rutin a jeho hlavním projektem byl nový editor TEXWRITER napsaný ve strojáku. Jako jediný z našich ataristů je i členem mezinárodních organizací MENSA a EINSTEINOVA SPOLEČNOST.

Tvorbu FLOPu jsme si rozdělili na část textovou a programovou. Já jsem si vzal za svou část textovou, protože mě tvorba časopisů vždy lákala, Honza bude kontrolovat příspěvky a tvořit pomocné rutiny pro magazín, protože má větší programátorské zkušenosti. Toto rozdělení je ovšem jen přibližné a neznamená, že bude vždy dodržováno. Zde je na místě poznamenat, že s úbytkem odběratelů magazínu ubylo i příspěvků, takže hrozí akutní krize. Odhaduji, že máme zajištěnu jakousi náplň nejvýše dvou dalších čísel. I z tohoto důvodu hodláme rozšířit textovou část.

Především se do FLOPu vrací Úvodník, zavedený prvním redaktorem FLOPu Petrem Vičarem jako prostředek pro oslovování čtenářů redakcí. Vymyslel jsem i nové rubriky, jako například interview se známými ataristy. Jsem si vědom skutečnosti, že sám v odborných časopisech takové články přeskakuji a dávám přednost těm s technickým zaměřením. Po čase se však obvykle k těmto zajímavostem vracím. K článkům podobného typu se řadí i reportáže z různých akcí. Publikovat máme v plánu i články o praktickém využívání nějakých užitečných programů, jen podaří-li se nám je získávat.

Změna prohlížecího programu nebyla původně plánovaná. Vytvořil jej Radek Štěrba, který se inspiroval magazíny zahraničními i tuzemskými pro AMIGu. Nedlouho před tím prohlašoval, že s tvorbou na ATARI končí,jelikož se musí věnovat studiu na VŠ, ale neoddolal. Kolega Honza vymyslel několik dalších zajímavých změn pro start magazinu, které ale pro nesnášenlivost FLOP DOSu se mu nepodařilo do termínu realizovat. I tak jsme ho minimálně o týden přešvihli, ztratili jsme totiž ze začátku hodně času zvykáním si na tento DOS. Je v některých věcech dosti omezený, ovšem je zase krátký, umí i dvojitou hustotu a hlavně jej můžeme zveřejňovat.

Na závěr se zmíním o styku odběratelů s naší redakcí. Příspěvky posílejte nadále i se svými objednávkami programů a čehokoliv jiného na adresu FLOPu. Přísun věcí, týkajících se nás, máme zajištěn. Naše adresy můžete použít v případě potřeby zveřejnění nějaké důležité zprávy nedlouho před uzávěrkou FLOPu, která by měla být v polovině lichých měsíců.

-redakce-