Ať koukáte, jak koukáte, nic nevidíte?

Zkuste následující způsob:

Nejprve si z libovolného neprůhledného papíru vyrobte dvě "rourky" o průměru asi 2 cm a délce asi 20 cm.

Ze vzdálenosti asi 1 až 2 metry se dívejte skrz vyrobené pomůcky (každým okem skrz jednu rourku) na obrazovku.

Pravou rourku vychylte asi na 5 vteřin vodorovně doprava těsně mimo obraz. Potom pomalu posouvejte tuto pravou rourku zpět doleva. V jednom okamžiku se Vám objeví zmiňovaný obrázek s dojmem hloubky.

Při aplikaci tohoto postupu buďte opatrní - ať příliž nenamáháte oční svalstvo!!!

Obrázek působí dojmem prostorovosti - jakoby byl složen z listů papíru pokreslených vzorem, které jsou postaveny v několika rovinách za sebou. Vlastní motiv kresby je "vystříhán" z jednotlivých listů.

Ten dojem prostorovosti je skvělý.
To, co uvidíte, stojí opravdu za to!

-RŠ-