Speed up!

Radek Štěrba, Raster/c.p.u.
2002-2007

Bylo nebylo, dávno tomu. Dne 2.11.2002 v 18:12, jak praví má poznámka ve zdrojovém kódu, jsem započal programovat svoji první síťovou hru s pracovním názvem "Formulkas". Poměrně velkou část jsem jí zpracoval, ale pak jsem narazil na problém s grafickým ztvárněním trasy a autíček - nevypadalo to moc pěkně. Navíc nějak zlobila i sio komunikace přes cross-kabel mezi dvěma Atárky, tak jsem tento projekt odložil do skříně.

Čtyři roky poté jsem si na tohoto kostlivce ve skříni vzpomněl a zmínil se jen tak mezi řečí PG-mu, jestli by se mu náhodou nechtělo vytvořit grafiku pro jednu závodní hru. Za pár dní mi PG dodal grafiku tak úžasnou, že jsem s velkou radostí práce na hře obnovil. A když mi pak Bob!k/c.p.u. pomohl vyřešit vzájemné bootování Atárek přes SIO a Jirka Bewesoft Bernášek poradil s problémem se SIO komunikací, nebránilo mi již nic ve vývoji postupně pokračovat a projekt úspěšně dokončit. Výsledkem je hra "Speed up!", kterou právě uvádím.

Popis:

Hra "Speed up!" je závodní hra určená pro 1, respektive pro 2 až 4 hráče, přičemž každý hraje na jednom z počítačů zapojených v síti přes Multilink interface (případně lze pro hru pouze dvou hráčů použít jednoduchý SIO cross-kabel). Pokud hraje jen jeden hráč, žádný přídavný hardware není potřeba, ale dá se pak závodit jen se snahou o co nejlepší vlastní čas.

Zavedení a nastavení hry:

Po nabootování hry na jednom z počítačů se zobrazí výzva, že nyní mohou bootovat ostatní počítače. Zapojíme tedy tento počítač do Atari sítě přes Multilink interface (nebo propojíme pouze s jedním počítačem přes cross-kabel). Poté postupně zapínáme a bootujeme jednotlivé počítače v Atari síti jeden po druhém. Až je hra na všech úspěšně načtená, stlačíme na prvním počítači Reset. Až nyní může následovat volba čísel 1 až 4 jednotlivých hráčů, kterou provedeme klávesami "1" až "4".

Počítač s nejnižším číslem získá pravomoc hru moderovat, tj. klávesami "1" až "9" může nastavit počet kol závodu a až mají všichni zvolena svá čísla, stlačením mezerníku odstartuje samotnou hru.

Zobrazí se závodní trať s auty různých barev stojícími u startovní čáry zleva doprava. Každý hráč sleduje svoji obrazovku, na které mu právě jen jeho auto zabliká. V pravém dolním rohu je semafor, který se po chvíli rozsvítí zelenou barvou a závod začíná.

Ovládání auta:

Směry vlevo-vpravo ovládají směr zatáčení, tlačítkem se přidává plyn (to je indikováno zeleným symbolem na panelu vpravo vedle údaje o rychlosti). Při puštění tlačítka auto brzdí (symbol zmizí).

Směry nahoru-dolů provádějí řazení rychlostního stupně, jehož číslo je též uvedeno na panelu. Směr nahoru slouží pro vyšší stupeň, dolů pro nižší. Celkově má převodovka 3 stupně. 1.stupeň zvládá rychlost do 20 mph, 2.stupeň do 40 mph, 3.stupeň do 60 mph. Při dosažení maximální možné rychlosti daného rychlostního stupně změní symbol na panelu barvu - to je ideální okamžik pro přeřazení na vyšší stupeň. Jinak lze rychlostní stupně řadit jakkoliv, ale čím je nižší rychlost, tím pomaleji se bude auto na nepřiměřeně větší zařazený stupeň rozjíždět. Poškození motoru vlivem stálé jízdy na maximálních otáčkách ani špatným řazením nehrozí - motor je nezničitelný. :-)

Na trase může dojít k několika druhům kolizí. Při vyjetí z cesty na trávu dojde pouze ke zpomalení. Při nárazu do některého z objektů následuje trestná pauza 2 sekundy a auto je vráceno na nejbližší okraj silnice (pokud v tom místě nějaká silnice je). V případě, že po nárazu dochází stále ke kolizi s nějakou překážkou, je tato kolize dočasně tolerována (maximálně však pro ujetí dráhy cca 1.5 násobku výšky auta). Závodníci se mohou vzájemnými nárazy přetlačovat a strkat, dochází též ke zpomalování jízdy vlivem jejich kolize. Žádné poškození či rozbití aut nárazem ale nehrozí - auta jsou nezničitelná. :-)

Cílem hry je projet stanovený počet okruhů co nejrychleji - prostě klasický závod. Hráč, který již do cíle dojel, může na své obrazovce sledovat jízdu ostatních - automatická kamera zobrazuje vždy závodníka, který má právě nejblíže k cílové čáře okruhu.

Po dojetí všech aut do cíle posledního kola se zobrazí výsledková listina s pořadím a časy. Pokud někdo nechce závod dokončovat, může jej kdykoliv během jízdy vzdát stlačením klávesy ESC. Ve výsledkové listině nebude mít uvedeno pořadí a vedle času bude "X".

Hráč u moderujícího počítače má pak možnost zvolit počet kol a odstartovat další závod, nebo klávesou ESC přejít do úvodní části, pokud má dojít k nějaké změně v Atari síti (např. zapojení dalšího počítače do sítě nebo naopak odpojení).

Upozornění: Pokud dojde k zásahu do Atari sítě během vlastního závodu nebo i v jiný nevhodný okamžik, hra se "zasekne" a nebude možné ji už nijak dokončit. V tom případě je jedinou možností stlačit na každém z počítačů v Atari síti Reset, poté znovu zvolit čísla a odstartovat nový závod. Za zásah do Atari sítě se považuje nejen rozpojení propojovacích kabelů, ale i zapnutí či vypnutí některého z počítačů v Atari síti. Kvůli minimalizaci datových toků totiž není používaný protokol nijak robustní a nemá žádné kontrolní ani opravné mechanismy - počítá se se 100% funkčností sítě a dodržováním výše uvedených instrukcí.

Pokud potřebujete z některého z počítačů s načtenou hrou udělat stanici pro bootování ostatních, stlačte Start + Reset. Po jejich nabootování přejdete klávesou Reset opět do části s volením čísel hráčů.

Pro kompletní vymazání hry (reboot) stačí stlačit kombinaci kláves Option + Reset.

Přeji příjemnou zábavu! :-)