Vážení ataristé,

hodně radosti s číslem 30 Vám (ale i sobě) přeje redakce magazínu "FLOP".

Nejdříve se musíme omluvit a vůbec vysvětlit zdržení předchozího čísla. Asi o dva týdny jsme přetáhli termín vydání my v redakci. Další, přímo nehorázné zpoždění vzniklo u vydavatele částečně vinou doby dovolených, ale hlavně nástupem mladého pracovníka zabývajícího se distribucí magazínu na vojenskou službu. Škoda, že redakce sídlí poměrně daleko od vydavatele, mohli jsme jinak sami pomoci s vydáváním. Protože toto číslo vzniká v době, kdy předchozí dosud nevyšlo, chybí nám možnost reagovat na ohlasy od odběratelů a dalších čtenářů.

Na nás nezávislým faktem ale je, že č. 30 patří již do druhé poloviny ročníku, přitom jsme dosud nerozjeli řadu dalších nápadů a projektů. Na ně potřebujeme nějaký čas na přípravu, proto raději nic neslibujeme.

Všem obětavým ataristům zasílajícím své příspěvky do našeho společného magazínu chceme velmi moc poděkovat. Současně se těm, na něž dosud nedošlo, omluvit. Raději vysvětlím situaci podrobněji. Ještě mám totiž v živé paměti svůj vlastní případ z minulého roku. Předchozí redaktor mě několik měsíců uháněl o sadu příspěvků, které jsem mu slíbil dovézt z Prostějova. Došlo to tak daleko, že svoje úsilí vyrazit ze mě dohodnuté příspěvky zveřejnil trošku přímo v magazínu. To mě donutilo k činu, čili zkompletování a předání příspěvků, načež jsem čekal asi tři čísla, než první z nich vyšly.

V tu dobu jsem zase já neustále uháněl redaktora o zveřejnění a pilně ho kritizoval. Prostě jsem nedovedl pochopit, proč nebyly zveřejněny ihned a s velkou slávou - hurá, příspěvky z Prostějova !!!

Dnes vidím do kuchyně redakce podstatně jasněji, dá se snad domýšlivě říci, že nejsem daleko od celkového pochopení její činnosti. Pravdou je, že máme k dispozici příspěvků tak na dvě čísla dopředu, počítáno samozřejmě i s naším podílem. Jsou to ale tak trochu nervy, představa, že zajištěna jsou pouhá dvě čísla dopředu, protože zbývají další, již čtenáři předplacená. Redaktoři slabších povah se třeba i můžou v noci budit představami prázdných FLOPů. Proto takový hlad po příspěvcích z naší strany.

Zmiňovaný podíl naší práce považujeme za velmi důležitý a nutný, protože jsme redakce a máme za magazín odpovědnost. Rozhodně náš přístup není ve smyslu sestavit magazín z příspěvků, které nadšenci zdarma pošlou, podepsat se pod to, nebo spíše nad to, a zdar.

Těch příspěvků máme vlastně více, ale některé programy nám zatím nefungují, nebo je neumíme správně použít.

Ještě k formě Vašich příspěvků. Někteří přiloží dopis, jehož text je nahraný i na disketě, jiní jenom dopis a další mají pouze text nahraný na disketě. Dostali jsme také listing BASICu na papíře bez diskety, to je extrémní způsob.

Přimlouvali bychom se pro zásadní nahrátí dopisu na disketu v případě, že je pořízený textovým editorem přímo na počítači. Jeho text je určený pro firmu FLOP i pro redakci v Prostějově, což zase není jeden člověk, takže to je nejlepší způsob šíření. Redakci by úplně stačil text pouze na disketě, ale pro objednávání literatury, disket a jiných věcí přímo u firmy FLOP je nutná i jeho písemná (tištěná) verze. Věci týkající se redakce pište odděleně od objednávek adresovaných vydavateli.

V tomto čísle je opět zařazeno něco málo z nabídky firmy FLOP. Rozhodně není naším úmyslem servírovat čtenářům další kvanta reklamy, na kterou naráží beztak na každém kroku. Vybírat budeme jen menší a zajímavější "sousta" z nabídky firmy. Mělo by jít hlavně o příklady zpracování dat různými uživatelskými programy, tak jako v dnešním čísle.

Komerční inzeráty cizích firem redakce sama za sebe uvádět nemůže. Zájemci o takovou inzerci se musí domluvit s firmou FLOP. Inzerce nevýdělečná je samozřejmě stále zdarma.

redakce