Právě v tomto čísle dostávají čtenáři FLOPu zřejmě jako první k použití systém MACMON, k němuž byl publikovaný rozsáhlý manuál v rožnovském "Občasníku č.6"

Nebyl to první případ publikace manuálu k programu, který nebyl pro veřejnost k dispozici. Původně jej autoři chtěli prodávat jako svůj produkt, protože si s tím dali hrůzu práce, ale z tohoto záměru sešlo.

Monitor je sice jejich vlastní program, ale samotný MAC65 patří firmě OSS, i když jej celý dissasemblerovali a opravili funkci příkazu SET6.

Program je uvedený v několika verzích. Jednak samostatný monitor a MAC, jednak programový komplet ve dvou verzích. První nebyla oddolná proti stisku RESET, protože autoři nemají rádi jeho používání při práci, druhá byla vytvořena na základě námitek proti tomu. Bohužel v této verzi se po RESETu ztratí zařízení D: a tím i možnost uložit něco (takže se to rovná ztrátě všeho).

Nyní předám slovo Radkovi, který systém již delší dobu používá při programování.

Když jsem dostal (už před lety) tento komplet k dispozici, urychlilo to podstatně moji práci. Musím ovšem předeslat, že jsem byl odjakživa kazetář a tak pro mě bylo velice důležité mít současně v paměti "zdroják" i vlastní přeložený stroják. MACMON mi zvětšil kapacitu paměti, neboť jeho část je v paměti pod ROM a při přechodu z MAC65 do MONitoru se v paměti přehodí. Díky tomu lze použít paměť až do $8800, což bylo pro mne předtím nemožné.

MONitor je dobře vypracovaný a má spoustu velmi užitečných funkcí. Vyzdvihl bych zde funkce READ from device (a samozřejmě také WRITE..), které mi umožnily číst data ze zařízení. Mohl jsem tak k programům okamžitě připojovat data, která byla uložena v kilových blocích. Dalo by se zde popsat několik dalších výhod, ale ty jsou zajisté popsány v avizované příručce.

Závěrem bych poznamenal svůj názor, že tento komplet MACu65 s MONitorem "v jednom balení" není vhodný pouze pro kazetáře, ale je dobře použitelný i s disketovou jednotkou. Majitelům datasetů doporučuji používat MACMON pod nějakým TOSem (nejlepší je asi TOS4.1) a využívat zařízení D: - kilové bloky T2000, disketářům doporučuji používat nejaký z DOSů, který "nedotahuje" DUP.SYS (jako to dělá např. DOS2.5 a jiné), protože tím ztrácíte jistotu nad tím, že vaše data nebudou tímto DUPem přehrána.

Co se týče "trapasu" s RESETem, nechápu, proč to autoři neopravili. Já jsem přesto používal tu verzi, kde dojde po RESETu ke ztrátě zařízení. To jsem v případě nutnosti obnovil přechodem do DOSu (povelem DOS z editoru MAC65), tím došlo k inicializaci zařízení D:, a pak jsem se povelem skoku na adresu $B625 vrátil do MACMONu bez ztráty dat. V případě DOSů s DUPem doporučuji z MONitoru skočit na příslušnou adresu v DOSINI, kterou je ovšem nutné zjistit pro používaný DOS ještě před spuštěním MACMONu, neboť ten ji změní. (Zdeněk tvrdí, že pro DOS2.5 je to skok na $1540, pro BIBODOS skok na $15AA.)