S/XEGS RAMCART 128KB by C.P.U.

Radek Štěrba & Robert Petružela
(Raster & Bob!k / C.P.U.)

Na minulé Atariádě jsme s Robertem předváděli náš nový hardware projekt - XEGS RAMcart 128KB. Tehdy se nacházel ještě v rozpracovaném stavu a vývoj pokračoval dál. V rámci dalších postupných vylepšování došlo k jedné velmi podstatné změně v základním návrhu, který značně vylepšil možnosti využití výsledného produktu. Jednalo se o přidání podpory programového zap/vypínání cartridge (switchable). Tato vlastnost je natolik významná, že jsme i celý název projektu změnili na S/XEGS RAMCART 128KB by C.P.U.

Hlavní vlastnosti:

Ovládací prvky:

Princip přepínání bank:

S/XEGS RAMcart používá 16 bank o kapacitě 8KB, které jsou namapovány do Atari paměti ve dvou prostorech. Přes nižší prostor $8000-$9fff může být přístupná kterákoliv z 16 bank (0-15) - toto se volí zápisem čísla banky do registru $d500 (respektive $d5xx). Horní prostor $a000-$bfff má konstantně namapovanou poslední banku 15, na jejímž konci jsou umístěny inicializační/spouštěcí vektory. Tento systém je plně kompatibilní s tzv. XEGS cartridgemi, takže všechny hry z XEGS cartridgí fungují naprosto bez probémů.

Pokud je RAMcart přepnut do SXEGS módu (switchable XEGS), pak je možno navíc zapínat či vypínat namapování celé cartridge do Atari paměti pomocí 7.bitu zapisovaného čísla banky (pokud je bit 7 nulový, je RAMcart aktivní, je-li bit 7 nastaven, bude RAMcart odpojen).

Další informace, kompletní výrobní dokumentaci, schémata, firmware, jakožto i všechny obslužné a doplňkové programy, najdete na webu http://raster.atari.org.