Jednoduché stopky

Jako smysluplný příklad využití TaskManageru jsem vyrobil jednoduché stopky. Po spuštění programu CLOCK.COM se v pravém horním rohu obrazovky rozběhne měřený čas. Klávesa START provede vynulování údajů a nové rozběhnutí měření. Klávesa SELECT stopky zastaví. Stisknutím OPTION způsobíte definitivní opuštění programu (časový údaj zmizí).

Na první pohled by se mohlo zdát, že využívat TaskManager pouze pro jeden "proces" běžící na pozadí je nesmyslné. Pohled na přehlednost přiloženého zdrojového kódu vás však jistě přesvědčí, že tomu tak není.