JOLLY 1992

Toto je známa logická hra, ktorá vychádza z matematického hlavolamu Loydova 15-stka. Cieľom hry je v čo najkratšom čase usporiadať kamene podľa čísiel a to tak, že v hornom riadku budú kamene s číslami 1,2,3,4 atď. V spodnom riadku budú kamene s číslami 13,14,15, a v pravom dolnom rohu bude voľné miesto. Hra sa štartuje pomocou FIRE (tlačítko na joysticku). Kamene sa presúvajú vždy do voľného miesta pohybom joysticku zľava, sprava, zhora alebo zdola. V momente, keď budú všetky kamene na svojom mieste hra končí a čas sa zastaví. Po ukončení hry sa vypíše najlepší čas a čas dosiahnutý v poslednej hre.