Píšeme ataristům do Německa

První písemný kontakt naší redakce s německým mezinárodním klubem A.B.B.U.C. e.v. byl realizován pár dní před zvěrečnou prací na FLOPu. Poslali jsme jim žádost o jejich nabídkový ceník, protože podle informací ve starších číslech jejich magazínů se zabývají i prodejem programů a technických doplňků.

Dostali jsme zatím jen popis činnosti jejich klubu i s přihláškou. Škoda, že členské příspěvky jsou pro nás trošku drahé. Pokud se nám podaří originální text přeložit, uveřejníme jej v celém rozsahu.

Změny u brněnských ataristů

Při návštěvě INVEXu jsem se pokusil zastavit se krátce na schůzi brněnského Atari klubu. S překvapením jsem zjistil zmizení sídla Mikrocentra. Od jedné obyvatelky domu jsem se dozvěděl kusé informace o jeho vystěhování asi přede dvěma týdny.

Kontaktní adresa uvedená v minulém čísle magazínu již tedy neplatí. Vystěhování postihlo zřejmě i organizované majitele jiných osmibitových počítačů.

V dohledné době se snad náš kontak obnoví a dozvíme se novou adresu klubu.

Funkční hra BARBARIAN

Nedávno jsme v Prostějově viděli skutečně hratelného Barbariana. Neměli jsme ho sice půjčeného v redakci, ale něco jsem si zapamatoval. Jako firma je uvedený polský AVALON, rok 1993.

Tímto chci objasnit fámy ohledně existence hry, dané stejnojmenným polským programátorským žertíkem hojně rozšířením. Ten je zařazen i mezi volně šiřitelné programy v diskotéce FLOPu. Zmíněný program vyžaduje heslo, po jehož zadání vypíše jen, že uživatel je dobrý hacker.

Sama hra volně šiřitelná není. Firma K-soft sice již se distribuci programů pro ATARI nevěnuje, ale máme zprávy o některých jiných aktivitách ohledně legálního prodeje polských her u nás.