Multris

Radek Štěrba, Raster 2001

Interface MultiJoy má za sebou 3 roky své existence, a tak je možná ten pravý čas přidat k první prototypové hře Červi nějakou další.

Multris, jak název napovídá, je variace na Tetris pro až 4 současně hrající hráče. Po prvotních úvahách o společné hře více lidí v jedné "studni" jsem tuto variantu opustil. Dříve či později totiž začne docházet k situaci, že jeden z hráčů, který je v Tetrisu nejslabší, to bude ostatním kazit a všichni mu budou nadávat. Takže v Multrisu má každý svůj žlábek a v něm hraje sám za sebe.

Vzájemný souboj spočívá v tom, že je dáno "vítězné skóre" - a kdo jej dosáhne dříve, ten vyhrává. Pokud někdo zaplní svou studnu až po vrch, odpadá na poslední místo. Hraje se tak dlouho, dokud hrají alespoň dva hráči.

Dalším zpestřujícím prvkem je "pokutová řada", kterou dostanou všichni vaši soupeři za každých vašich získaných X bodů (lze nastavit nebo úplně vypnout). Musíte tedy získávat body co nejrychleji, jinak vás protihráči vytlačí nebezpečně vysoko k vrcholu studny, budete mít méně času na úvahy "kam s padající kostkou" a lehce vypadnete ze hry.

Bodování:

To je asi to nejdůležitější. Je možno zvolit tři typy bodování, buď EASY, MEDIUM nebo HARD. V závislosti na typu bodování a na tom, kolik řad odbouráte současně, pak obdržíte:

     EASY  MEDIUM HARD
1řada   1bod  1bod  1bod
2řady   2body  3body  3body
3řady   3body  5bodů  7bodů
4řady   4body  7bodů  15bodů

Jak vidíte, podle typu bodování je vhodné upravit strategii a například při HARD se vždy snažit pokud možno o co nejvíce řad najednou - podaří-li se vám 4 řady, máte 15krát tolik co za jednu.

K celkovým bodům se dále přičítá 1000 bodů za každou příčku ve výsledném pořadí - to je více méně jen kosmetická úprava skóre - tyto tisícové sumy zaručí sestupnou posloupnost bodových zisků podle konečného pořadí hráčů.

Ovládání:

Parametry zobrazené na úvodní stránce můžete měnit stlačováním příslušných kláves.

P ...počet hráčů
   (2 až 4)
S ...rychlost 
   (1 nejvyšší, 9 nejnižší)
W ...vítězné skóre 
   (10 až 150)
M ...typ bodování
   (1-2-3-4, 1-3-5-7, 1-3-7-15)
L ...počet bodů pro pokutové řady
   (--, 15, 20, 25, 30, 50)
T ...typ pokutových řad
   (plné nebo prázdné)
A ...stejná posloupnost všem hráčům
   (ano/ne)
Mezerník ...spuštění hry

Během hry se používají joysticky připojené k Atárku přes interface MultiJoy:

Joystick
 vlevo, vpravo ...posun kostky
dolů ............rychlý posun dolů
tlačítko ........otáčení kostky

Poznámka: Při otáčení kostek je zachováván levý horní roh pozice kostky. Pokud něco z pravé strany brání otočení, způsobí tlačítko automaticky posun kostky vlevo o potřebný kus a až tam se provede otočení.

Klávesnice
 Esc .............zrušení hry
Mezerník ........pauza

Přeji hodně zábavy během přátelského souboje. ;-)