Výpočetní tabulky ceny tisku.

Tento manuál popisuje práci se dvěma tabulkami vytvořenými pomocí programu SYNCALC, není návodem pro vlastní tabulkový editor.

Podobné tabulky používají pracovníci firmy FLOP na počítačích PC, podle nich vytvořil Luděk Burian verze pro malé ATARI. Prakticky jsou zcela shodné, vzhledem k malému rozsahu nevadí ani menší plocha našeho "televizního monitoru" oproti skutečným monitorům.

OFSETUNI.SC je tabulka sestavená pro univerzální výpočet ceny tisku téměř čehokoliv, ale je proto nutné část výpočtů provést ručně při vkládání dat.

Jedná se o první sloupeček s čísly pod názvem "pocet"

Kovolist je matrice formátu A4 pro vlastní tisk. Do tabulky se zadává počet nutných kusů podle požadovaného počtu stránek A4. U formátu A5 je nutno vědět, půjde-li sloučit tisk dvou stránek na jeden list. V případě, že jde o opakovaný tisk, kdy máme matrice z prvního tisku, zadáme nulu.

Ustavení je úkon vkládání kovolistu do ofsetu. Je tak zdlouhavý, že skutečně stojí uvedených 27 Kč. Vyplňuje se samozřejmě i při dotisku.

Tisk černá je počet stránek A4 potisknutých černou barvou. Je totiž lacinější než jiné. U mnohastránkových materiálů jde toto číslo do tisíců. Právě zde mi připadá slabinou tabulky, že nutí uživatele spočítat stránky ručně.

Tisk jiná - počet stránek tisknutých jinými barvamy. Nezáleží, jde-li o tisk na různé listy, nebo více barev na jednu stránku.

Papír je množství použitých listů A4.

Opět je nutné spočítat ručně celkovou plánovanou spotřebu. Jeho cena je samozřejmě stejná při tisku jen z jedné strany, nebo oboustranném, ale mění se pro různé druhy papírů. Příslušný pracovík z oddělení tisku zná jednotlivé ceny zpaměti a může je změnit ve vedlejším sloupečku cen materiálu a prací, pro laického uživatele tabulka příliš přívětivá není.

Poslední položka výměna barev udává cenu za vymytí celého stroje při výměnách barev. Vyplňuje se samozřejmě číslem udávajícím počet použitých barev.

Z těchto pracně zadaných údajů je spočítáno několik málo výstupních dat.

Druhá tabulka je pro laika mnohem přístupnější. Počítá ale jen cenu publikace formátu A5 černou barvou na standartní druh papíru.

Prvním vstupním údajem, který je rozdělen do dvou sloupečků, je náklad, čili počet kusů. Sloupečky se volí podle toho, jde-li o první tisk, kdy je třeba započítat cenu kovolistů, nebo dotisk, kdy již máme matrice z prvního tisku. (pokud se neztratily)

Stran textu je položka, kde se udává počet stran A5, které se počítají čtyři na jeden list A5.

Kolonka stran obálky je předchystaná možnost použití silnějšího papíru na obálku - je dražší.

Vazba šitá znamená prosté přehnutí jednotlivých listů přes sebe a sešití koníkem. Tento způsob je nejlacinější, ale omezený malým limitním počtem listů. Vazba lepená je každému jasná, kroužková je vytvořená jakýmsi nesmyslem z umělé hmoty. Stálí zákazníci FLOPu ji znají z novějších publikací. Zvolený druh vazby se označí jedničkou, ostatní nulou. V tabulce zatím ale není zapracovaná vazba kroužková, protože je její výpočet trošičku složitější. Její cena totiž kolísá podle počtu stránek a v době vytváření této tabulky nebyly po ruce přesné cenové podklady.

Všechno ostatní se v této specializované tabulce, na rozdíl od předchozí univerzální, počítá již samo. Proto si myslím, že si v ní každý může najít třeba hranici počtu kusů mezi vytvářením jednoduchých publikací na kopírce nebo na ofsetovém stroji. Zajímavé je také pozorovat klesání ceny za jeden kus při zvyšování nákladu.