Nabídka programŮ pro počítače ATARI XL/XE.

1. RAMDOS
 Ramdiskový operační systém
 Cena programu  160,- Kč
2. KOPÍROVACÍ PROGRAMY
 D-COPY Z-COPY 1.3
 Z-COPY 2.02 Cena programŮ  80,- Kč
3. PROGRAMY PRO BT100
 1. Textový editor BTWRITER - 59
 2. Textový editor BTWRITER - 79
 3. Textové soubory pro editor BTWRITER - 79
 4. HARDCOPY - BT
 5. TOS BT1, TOS BT2, TOS BT80
 6. MODOL 83T
 Cena programŮ  80,- Kč
4. ZNAKOVÉ SADY PRO BT100
 Cena programŮ  60,- Kč
5. KAZETY - SEZNAM
 Verifikace a evidence programŮ na kazetách
 Cena programŮ  60,- Kč
6. TURBOBASIC COMPILER
Cena programu  30,- Kč
7. PROGRAMUJEME NA ATARI Výuka programováni v TURBO BASICu
Cena programu  80,- Kč
8. PROGRAMOVÁNÍ V ASSEMBLERU
Výuka programování ASSEMBLERU
Cena programŮ  160,- Kč
9. DOPRAVNÍ ZNAČKY, KŘIŽOVATKY, TESTY
uka a zkoušení dopravních předpisŮ
Cena programŮ  180,- Kč
10. HARDCOPY - EPS
Pro tiskárny standartu EPSON 9jehel
Cena programu  50,- Kč
11. GENGRAF - 8
Osmibitová grafika tiskáren standartu EPSON 9jehel
Cena programu  50,- Kč
12. NOTES
Záznamník ( databáze )
Cena programu  70,- Kč
13. PENDEN 93
Program pro vedení jednoduchého účetnictví a dodatkové programy k němu
Cena programu  230,- Kč
14. SKLAD 4.2
Skladové hospodářství
Cena programu  200,- Kč
15. SKLAD 3.2
Skladové hospodářství, evidence zisku nebo tržeb
Cena programu  200,- Kč
16. SKLAD 5.2
Skladové hospodářství, evidence nákupních a prodejních dokladŮ
Cena programu  200,- Kč
17. SKLAD 6.2
Skladové hospodářství, výpis a tisk výdejek
Cena programu  200,- Kč
18. FAKTURACE
Základní soubor programŮ
Cena programu  400,- Kč
19. FAKTURACE - S
Fakturované položky odepisovány ze SKLADu 4.2
Cena programu  400,- Kč
20. FAKTURACE - 3
Fakturované položky odepisovány ze SKLADu 3.2
Cena programu  400,- Kč
21. FAKTURACE - 5
Fakturované položky odepisovány ze SKLADu 5.2
Cena programu  400,- Kč
22. EVZAK
Evidence zakázek a zakázkové listy
Cena programu  150,- Kč
23. JÍZDY
Vyúčtování jízd podnikatele soukr. vozem
Cena programu  80,- Kč
24. HROMPR
Hromadný příkaz k úhradě a evidence závazkŮ
Cena programu  80,- Kč
25. ADRESY
Databanka adres a jejich výtisk na obálky
Cena programu  80,- Kč
26. TEPELNÉ ZTRÁTY
Výpočet tepelných ztrát místnosti
Cena programu  200,- Kč
27. JÍDELNÍ LÍSTEK
Sestava dvojjazyčného jídelního lístku z databanky
Cena programu  200,- Kč
28. DOKLAD
Příjmový a výdajový doklad
Cena programu  50,- Kč
29. ÚČTENKA - DODACÍ LIST
Doklad při hotovostní platbě
Cena programu  100,- Kč
Poznámky k nabízeným programŮm:
    - programy jsou určeny pro ATARI XE/XL
    - kazetové verze všech uvedených programŮ
    - disketové verze programŮ číslo 1, 2, 5, 8 až 29
    - verze programŮ pro BT100, MINIGRAF, A1029 a EPSON
    - v ceně programu je započítán i podrobný návod na jeho provozování
    - v ceně programu není započítána cena kazety a diskety
Při vypisování objednávky uveďte:
    - přesný název program s uvedeným typem média (DISK, KAZETA)
    - typ vašeho počítače (např. 800XE, 130XE,)
    - typ úpravy ve vašem počítači (např. QMEG, CENTRONICS, RAM 256Kb)
    - typ používané tiskárny a zpŮsob jejího připojení k počítači


Disketa s hrami:
IMAGINE, MAGNETIT, ANDROID, POSTHELPER, CITYHAWK 140,- Kč
Objednávky zasílejte na adresy:
    FLOP, 1.máje 823, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmLiteratura pro ATARI XL/XE

ASSEMBLER (108 str.)  62,- F
ATARI BASIC (120 str.) 57,- F
ATARI CENTRONICS - schema    2,- F
AUTOCOPY V 2.2 - popis pro práci s CART (12 str.)    4,- F
BT100 - uživatelská příručka (26 str.) 2,-
ČAPEK V 2.0x a 2.V - pohotový zkrácený přehled 3,-
ČÍŽEK  3,-
Čížek V.3 - popis    9,-
Design Master a Mikronotes (38 str.)  26,-
Disc Drive User Manual - uživatelský manuál (40 str.)  35,-
Flight simulator    38,- F
Hardwarové doplňky   24,-
HC max ZX (Brno pro BT100, 28 str.)   26,-
HRY 1 (manuály 112 stran)    34,- F
HRY 2 (manuály 72 stran)    34,- F
HRY 3 (manuály 90 stran)    34,- F
HRY 4 (manuály 90 stran)    34,- F
HRY 6 (manuály 80 stran)    37,- F
HRY 7 (manuály 80 stran)    37,- F
Klubová diskotéka FLOPu 9,- F
Koala ilustrátor a Magic Painter (36 str.)   28,-
Makroknihovna (Olomouc, 96 str.).    12,-
Manuály a kódy ( ke hrám 20 str.)    11,- F
MD DOS 1.0 - popis obsluhy 64 kB CART (18 str.)     24,-
Mikromonitor 64k (26 str.)   18,-  Mikroprocesor 6502 - popis instrukcí (28 str.) 16,- F
Občasník č.1 - články o novinkách ATARI (110 str.)   32,- F
Občasník č.2 (116 str.)     32,- F
Občasník č.5 (96 str.) 32,- F
Občasník č.6 (68 str.) 39,- F
Page Designer a Typesetter (22 str.)  16,- F
PEEK and POKE (112 str.) 38,- F
Plánky k hrám ATARI   18,- F
Počítač 800 XE/130 XE - návod k obsluze (16 str.)    8,- F
PomŮcky ATARI  24,-
Programujeme na ATARI (158 str.)    15,-
QMEG - popis operačního systému (16 str.)    10,- F
Ramdisk - práce s rozšířenou pamětí (34 str.)  18,- F
Servisní dokumentace ATARI 130 XE    36,-
Seznam manuálŮ 3,-
Seznam programŮ na kazetách   29,- F
Schémata ATARI 400/800 40,-
Schémata disk.jednotky XF551  10,-
Supermon V2.2 - popis programu pro CART (16 str.)    5,- F
SYNCALC (88 str.)    36,-
TOS 4.1 a Basic Compiler (28 str.)   26,-
Turbo 2000 operační systém (verze 4.1) 10,-
TURBO BASIC pro ATARI XL/XE (Marek Závodník) (64 str.) 39,- F
Uživatelské programy I - (ACTION!,BUG/65, atd. - 82 str.)    30,- F
Zpravodaj Blava 1,2,4/89    po 5,-
Zpravodaj Bratislava - Tlmače 88 - II 5,-
Zpravodaj Brno 1- 5/92, 1- 2/93 po 6,-
Zpravodaj Martin 1988 - výběr z přednášek    5,-
Zpravodaj Olomouc 3-4/88, 1-2/89, 3-4/89, 5-6/89, 7-8/89, 1-2/90, 3-4/90, 5-6/90, 7-8/90 po 5,-
Zpravodaj Olomouc 1/91 10,-
Zpravodaj Olomouc 2/91 10,-
Zpravodaj ATARI klub Praha 2/90, 4/90, 5/90, 6/90    po 5,-
Zpravodaj klub 602 1,2,3,4/91  po 10,-
Zpravodaj Tlmače 3/88  5,-
Zpravodaj Tlmače 1,3,4/89    po 5,-
Zpravodaj 6.sem.Tlm   5,-
F ... literatura vydávaná FLOPem, při odběru jedné                         publikace nad 10ks sleva 50 A


Literatura pro PC

dBASE III+ - ing.J.Malcher - učební text (32 str.)   25,- F
Sbírka příkladŮ z Turbo Pascalu II.   69,- F
ABC programátora v jazyce C (283 str.  99,-
FOX BASE příručka uživatele (120 str.  88,-
MAKROASSEMBLER programovací příručka (89 str.) 25,-
FORTRAN 4.01 uživatelská příručka (2 příručky + 3 diskety).   99,-
MS-DOS 5.0   72,-
XtreePro    43,-
DEC net - DOS  20,-
3D Grafika   20,-
FORTRAN 4.01  99,-
Windows 3.1 pro pokročilé    195,-
Clipper     190,-
F ... literatura vydávaná FLOPem, při odběru jedné                         publikace nad 10ks sleva 50 A

RŮzná literatura 
Úvod do programování mikroprocesoru MOTOROLA MC 68 000
příloha - řada ST - 1 (ing. Marcel Derian)   95,-
ATARI KLUB OPAVA - Začínáme s programem dBMAN  88,-
ATARI ST a hudba    34,-
ATARI ST příručka uživatele   56,-
Signum 2.0 pro ATARI ST 32,-
AUDIO AMATÉR 1/1991, 2/1992, 1/1993, 2/1993 časopis   5,-
Manuály k hrám pro Commodore  38,- F
Automatizační technika č.1 (156 str.)  45,- F
Commodore I., II.    64,-
Podvojné účetnictví (disketa)  290,-
Video TOP - katalog filmŮ pro kina a videopŮjčovny I. díl    79,-
F ... literatura vydávaná FLOPem, při odběru jedné                         publikace nad 10ks sleva 50 A

ATARI XE/XL a příslušenství

Zdroj k ATARI (včetně elektronické pojistky)  480,-
Kompletní skříňka pro ATARI 800XE    69,-
Tiskárna SEIKOSHA SP- 180 (zabudovaná čeština )    3 600,-
Cartridge 2KB AUTOCOPY 190,-
Cartridge 4KB AUTOCOPY + SUPERMON    210,-
Cartridge 8KB AUTOCOPY + SUPERMON + TOS 4.1   230,-
Elektronická přepěťová pojistka mezi zdroj a počítač  145,-
Balíček na 4 stopy   64,-
Balíček se zvukovým hlásičem  99,-
Konektor 13 pin ATARI (k disk.jednotce) 70,-
Kabel ATARI XL/XE -> TV (2 m). 78,-
Kopírování diskety jedna strana 6,50
Kopírovaní diskety obě strany  11,-
Nahraná kazeta C90   80,-

Magazín FLOP (disk) - poslední dvě vyšlá čísla po 55,-
Magazín FLOP (disk) - ostatní čísla   35,-
HRY FLOP 1,2,3,4,5,6 (programy freeware na kazetě) C60 69,-

U všech těchto kazet je strana B totožná se stranou A, ale programy jsou nahrány v opačném pořadí. Tento systém záznamu umožňuje to, že po nahrání libovolného programu stačí kazetu otočit a máme tentýž program připraven pro další zavedení. Zavedení všech programŮ bylo ověřeno zavaděčem AUTOCOPY.ATARI ST a příslušenství

ATARI 1040 STM (repasované)   7.000,-
Externí oboustr. disketová jednotka 720 KB pro ATARI ST,STE   1.980,-
Xtra-RAM 0Mb Deluxe Upgrade pro ATARI ST    1.190,-
Cartridge reálného času pro ST/STE prŮchozí   780,-
kabel ATARI ST- HIGHSCREEN   60,-
kabel síťový  68,-


AMIGA a příslušenství

Deska rozšíření paměti 1/2 MB pro A500+
bez pamětí, bez hodin reálného času   498,-


Software

Program DOS MANAŽER   890,-
Anglicko - český slovník pro MS WINDOWS     630,-
Kabel + disketa s programy pro PC XT/AT k AMAGRAFU   390,-
Trans - přenos souborŮ mezi ATARI XE/XL a PC pomocí kabelu   290,-

Úpravy počítačŮ ATARI XL/XE

Rrozšíření RAM na 320 kB    1.380,-
Rrozšíření RAM z 320 kB na 1MB 1.800,-
Instalace QMEG do počítače   284,-
Přepínač fyzického RAM-disku  80,-
Zabudování CENTRONICS  390,-
Interní elektronická pojistka  140,-
Úprava datasetu TURBO XC 12   190,-
Úprava datasetu TURBO XL 12, ATARI 1010 205,-
Úprava datasetu PHONEMARK a bez označení    235,-
(u neznačkových typŮ zaručujeme pouze TURBO 2000)
Rozšíření datasetu na 4 stopy  105,-
Zvukový hlásič tlačítka PLAY  109,-
Instalace přepínače ochrany zápisu ATARI 1050  119,-
Instalace přepínače ochrany zápisu XF 551    97,-
Úprava XF 551 pro formátování 2. strany 155,-

Při dvou a více úpravách v jednom přístroji poskytujeme slevu 10,- až 60, - Kč

Úpravy počítačŮ ATARI ST/STE

Rozšíření paměti    ST   STE
520 kB na 1 MB 980,-  -
1 MB na 2 MB  3.000,- 2.680,-
1 MB na 4 MB  5.850,- 5.360,-
Interní elektronická pojistka  240,-
Interní zálohované hodiny    450,-

Ceny jsou závislé na aktuálních cenách pamětí. Nutno ověřit telefonicky.


Ostatní 
Programování paměti EPROM 2kB - 32 kB  20,-
České znakové sady podle typu tiskárny 300 až 600,-

Zásobník na kazety pro 20 kazet (rŮzné barevné provedení)    69,-
Zásobník na kazety pro 10 kazet     19,-
Zásobník na videokazety na 5 ks     22,-
Zásobník na compact disky    19,-
Umělohmotný obal na videokazety     19,-

Služby

Kopie XEROX
Kopírování ze starších publikací dle platného sazebníku. Kopírování popř. zvětšování nebo zmenšování podle předlohy.
      A4 jedna strana   1,10
      A4 obě strany    2,00
      A3 jedna strana   2,20
      A3 obě strany    4,00
      A4 jedna strana polokarton 2,00
      A4 obě strany polokarton  3,00
      A3 jedna strana polokarton  4,00
      A3 obě strany polokarton  6,00
      A4 samolepka (bílá) vč. kopie    5,00
      A4 samolepka (barevná) vč. kopie  7,00
      kopie bez papíru A4 jedna strana  0,90
      kopie bez papíru A3 jedna strana  1,80

    U zvětšení nebo zmenšení předlohy se počítá cena výslednáho formátu + počet použitých papíru nutných k dosažení konečného formátu.
Laminování
- zatavování dokumentŮ do prŮhledné folie.
Tato folie chrání před vlivem vody a mechanickým poškozením.
      A4 oboustranná   16,-
      A5 oboustranná   9,-
      80 x 110 mm     3,-
      65 x 95 mm 1,90
      75 x 108 mm .    3,-

Kroužková vazba
- proděrování volných listŮ a jejich následné spojení plastovým hřbetem příslušného prŮměru a barvy. Možnost dodatečného vkládání listŮ. Velikosti hřebínkŮ od 4,5 mm do 22 mm   5 do 9,80 Zhotovení vizitek (100 ks dle složitosti)    150 až 250,-

Vydavatelská činnost a tisk nad 100 objednaných kusŮ.
Máte-li v úmyslu vydat leták, pozvánku nebo publikaci, nabízíme služby naší tiskárny - formát A5-A3.


PAPÍR 1 balík (500 listŮ)
      60g/m2   80,-
      80g/m2   120,-         90g/m2  140,-


Renovace pásek do tiskáren

Typ tiskárny  Typ pásky    Rozměry pásky  Cena

EPSON          EX800, EX1000  EX800/LQ2500  13mm x 12,5m  55 Kč
LQ2500, LQ2550 EX800/LQ2500  13mm x 12,5m  55 Kč
FX100, FX105, FX10+   LQ1000 13mm x 17m   63 Kč
LQ1000, LQ1050 LQ1000 13mm x 17m   63 Kč
MX100, MX105  LQ1000 13mm x 17m   63 Kč
LX 400, LQ500, LQ800, LQ 850  LQ800  13mm x 15m   59 Kč
MX70, MX80, MX80F/T   LQ800  13mm x 15m   59 Kč
LQ1500 LQ1500 13mm x 15m   59 Kč
LX80, GX80, LX86, LX90 LX80  8mm x 6m    40 Kč
LQ 100         45 Kč
            MANNESMANN TALLY            MT80  MT80  13mm x 25m   78 Kč
MT85, MT87   MT85  13mm x 15,5m  60 Kč
MT100, MT110, MT120, MT160   MT120 SHORT   9mm x 10m    46 Kč
MT130, MT140  MT180 LONG   9mm x 12m    49 Kč
MT180, MT280, MT290   MT180 LONG   9mm x 12m    49 Kč
            STAR          LC10, LC10C   LC10  8mm x 8m    43 Kč
LC20  LC10  8mm x 8m    43 Kč
NX1000 LC10/LC20    8mm x 8m    43 Kč
FR15, LC15, LC24-10   LC24-10/LX9   13mm x 8m    46 Kč
NX15  NX15  13mm x 18m   65 Kč
                        UPOZORNĚNÍ:
    Zásilková služba - objednávky vyřizujeme i formou zásilkové služby a to buď na dobírku, na fakturu nebo i s přiloženou složenkou.
    Pokud výše uvedené zboží není v okamžiku objednávky právě na skladě, vyřídíme Vaši objednávku v co nejkratším termínu.
    Na literaturu a doplňky poskytujeme slevu i při větším odběru tj. min. 10 ks od jednoho druhu nebo při celkové částce od 2.000,- Kč.
    Na celkovou částku k platbě nad 500,- Kč dodáváme na fakturu s dobou splatnosti 7 dnŮ ode dne převzetí zboží.
    Naše firma je i prodejcem literatury dalších vydavatelŮ a výrobcŮ ATARI doplňkŮ a techniky, dále i počítačŮ řady PC. Dle přání ve velmi krátkých lhŮtách zajistíme razítka, vizitky, ofsetový tisk letákŮ, oznámení, blahopřání, vazbu brožur, knih, časopisŮ, diplomových prací, ruční vazbu, dárkové kazety, pasparty a poradenství v dalších oblastech. Informujte se na tel. čísle 0651/ 56 53 59 - firma FLOP.