Stereogramy, nové informace

Jiří Svoboda

Během několika týdnů, které uběhly od napsání mého článku o trojrozměrném zobrazování (minulý FLOP), zasáhla i Českou republiku vlna zájmu o prostorové obrázky. V době, kdy jsem psal předchozí článek, se setkalo s touto problematikou jen malé procento lidí. V poslední době se však vyrojilo k tomuto tématu mnoho dalšího. Popíšu to, s čím jsem se setkal k dnešnímu datu (11.12.1994).

Dostal se mi do ruky výpis jednoduchého programu pro generování stereogramů. Je napsán v jazyce "C" pro počítače PC a jeho zdroj je mi neznámý (údajně jej uveřejnil časopis BAJT). Díky němu jsem plně pochopil jak stereogramy fungují a jak se dají vytvářet. Uvažuji, že program vylepším a přeprogramuji na Amigu (kdy ale, to je ve snách). Dala by se vytvořit i verze pro Atari XL/XE, ale umožňovala by jen jednoduché obrázky a byla by děsně pomalá. Zauvažuji.

Nakladatelství "P.F. Art-MEDIA" vydala knihy "MAGICKÉ OKO" (ve spolupráci s nakladatelstvím "NOVÝ ČAS") a "MAGICKÉ OKO II" se soubory velice pěkných stereogramů. Připravuje vydání knihy "MAGICKÉ OKO III". Současně nabízí stereogramy jako POSTERy. Ty prezentovala i na výstavě INVEX 94 v celé zadní části pavilonu K1.

Nakladatelství "KNIŽNÍ KLUB" vydalo soubor dalších obrázků v knize "MAGICKÉ OBRAZY".

Prosincové číslo měsíčníku CHIP popisuje vyčerpávajícím způsobem historii, princip, možnosti, způsob vytváření (popisuje i několik kvalitních vytvářecích programů pro PC) a vůbec vše, co se stereogramů týká. Otiskuje i několik obrázků.

Tolik tedy mě známé poslední informace o stereogramech v České republice. Pokud se setkám s něčím novým, rád vás o tom budu opět informovat.