Úvodník pro dvojčíslo 41+42

Tak tu máme neobvyklé provedení magazínu FLOP formou dvojčísla. Na tento nápad přišel kolega Radek, když viděl, jak mi vydávání vázne a předplatitelé marně čekají. Někteří ani nečekají, mojí vinou odkládají ATARI a kupují PC/IBM šroty.

Interval zveřejnění tohoto čísla vzhledem k minulému je opravdu hrozný a tak jsem na jeho návrh přistoupil, i když se mi původně nelíbil. Je to skutečně cesta jak se vypořádat se závazky vůči předplatitelům bez dalšího odkládání.

Radkovi patří veliké poděkování za jeho pomoc při práci - dodal asi 3/4 obsahu FLOPu, a ovšem také za námahu spojenou s donucením mé osoby s tím něco udělat.

Končíme tedy předplacenou sérii čísel a máme tady otázku co dál.

To jsou opravdu nemalé problémy. Už jenom ten obsah. Kolega Radek už vydal všechno, co měl. (Další věci typu Naturix dělat asi nebude...) Přísun od jiných autorů také vázne. Jediné co je jisté jsou reportáže z dalších plánovaných akcí.

Radek navrhuje přejít na Internetí textový časopis, kde by se uveřejňovaly aktuální informace, jak by právě byly dostupné.

Druhá otázka se ptám já vás, třetí to je vlastně na mě. Se svojí současnou pracovní dobou, kdy bývám od pondělí do pátku pryč si opravdu nemohu moc dovolit.

Z těchto poznatků vyplývá, že už nebude žádný systém předlatitelů, kteří pak čekají co bude a ono nic. Pokud bude náplň a já se k tomu dostanu, udělám něco a dostanou to lidé, kteří projeví zájem, ale bez placení předem.

POZOR - v nejkrajnějším případě je toto úplně POSLEDNÍ číslo magazínu!!!

Zdeněk Burian