Poznámky k překladu a užití interpretu CTH FASTBASIC:

Vlastní překlad je pouze orientační, protože jej nedělal žádný jazykový znalec. Vypuštěny byly dvě věty, které nedávaly ve svém znění nějaký smysl, jako kdyby z nich pár slov vypadlo.

Protože zmiňovaná aplikace MOE nám není známa, neuvádíme podrobnější vysvětlení, oč se jedná.

Použití tohoto BASICu by bylo zřejmě vhodné pro ty programy, které nejsou psány pro TURBOBASIC a nejdou urychlit s jeho pomocí, protože kolidují s používanými paměťovými oblastmi při přímém přístupu do ní.

V dokumentaci je zmiňován nějaký problém, který má řešit utilita SC v originálním popisu. Komplet jsme získali z archivu NTERNETu pár dní před dokončením FLOPu, navíc ti z nás, kteří pravidelněji programují, dávají přednost TURBO BASICu. Proto předkládáme systém bez podrobnějšího popisu našim čtenářům, z nichž většina jsou kutilové programátoři a sami si jistě tento zajímavě vypadající interpret "osahají". Jejich poznatky rádi zveřejníme.

-ZB-

Poznámka od RŠ:
Při letmém testování CTH FASTBASICU jsem narazil na jeden problém. Pokud jsem chtěl pracovat v grafickém módu s videopamětí větší než 2KB (tj. např. GR.7,8), nastaly problémy s kreslením. Při pokusu o GR.8, COLOR 1, PLOT 0,0 a pak DRAWTO 319,159 byla čára nesouvislá. Neměl jsem možnost to déle testovat, ale zjistil jsem celkem rychle, že to je způsobeno nevhodně použitou oblastí pro videopaměť. Není mi známo, proč autor posunul horní hranici volné paměti o 1KB dolů - domnívám se, že je to kvůli nějakým rutinám, které potřeboval umístit těsně pod začátek BASIC ROM. Tento posun však způsobí, že videopaměti některých gr. módů přechází přes známou mez 4KB, a tím vznikne výše popisovaná potíž.

Jediné rychlé řešení, které mě okamžitě napadlo, je přidat na začátek každého programu řádek s povelem POKE 106,144. Přijdeme tím sice o další 3KB RAM, ale všechny povely související s grafikou pak budou pracovat správně.