Hra multi10 je inspirována populární gameskou 10x10 ze světa PC a mobilů určená pro dva až čtyři hráče.

Do pole deset krát deset políček vkládáte, podobně jako je hře Tetris, elementy různých tvarů a velikostí s cílem zaplnit a následně odbourat kompletní řádky nebo sloupce. Vyhrává ten z hráčů, který jako první dosáhne požadovaného bodového zisku.

Hra se ovládá joystickem, kterým vždy nejprve ve svislém menu elementů vyberete pákou nahoru nebo dolu ten, který chcete umístit do hracího pole. Následně pákou směrem k hracímu poli uvedete element do hry. Krátkým přidržením joysticku na okraji hracího pole směrem k menu můžete naopak element vrátit zpět.

Ve vlastím hracím poli pohybujete vybraným elementem opět pákou a na zvolenou pozici jej umístíte tlačítkem. Pokud lze element na dané pozici umístit, je tento označen zelenou barvou. Pokud umístit nejde, má barvu červenou.

Elementy jsou do hry náhodně losovány vždy po třech a žádný z nich se v dané trojici neopakuje. Pořadí elementů je v každé hře pro všechny hráče stejné.

Umístění elementu do hracího pole je bodováno podle počtu kostiček, ze kterých je element složen. Odbourání každého jednotlivého řádku nebo sloupce je pak za deset bodů, přičemž se nepočítají žádná comba za odmazání vícero řádků nebo sloupců v jednoho tahu.

multi10 ke svému běhu vyžaduje XL/XE stroj s minimálně 48 kB paměti. Stereo rozšíření a multijoy interface je výhodou.