Zvukový čip Texas Instruments SN76477

Čip pojmenovaný SN76477, který taktéž vyráběla společnost Texas Instruments, se hned v několika ohledech odlišuje od všech ostatních PSG, s nimiž jsme se v tomto článku prozatím setkali. Ostatní PSG jsou totiž skutečně programovatelné resp. přesněji řečeno konfigurovatelné mikroprocesorem, který může v reálném čase modifikovat obsah řídicích registrů popř. nastavovat parametry DMA. Z pohledu mikroprocesoru (a vlastně i programátora) je tedy PSG jedním z mnoha dalších čipů, které lze relativně snadno ovládat (v BASICu pomocí POKE, v assembleru zápisem do řídicích registrů nebo portů).

Čip TI SN76477 je při použití tohoto pohledu zcela odlišný, protože se generovaný zvuk řídí pomocí tlačítek, kondenzátorů, rezistorů (potenciometrů) a popř. vhodně zvoleného napětí přiloženého na zvolené piny tohoto integrovaného obvodu. Interně totiž SN76477 obsahuje klasický oscilátor, generátor šumu, generátor trojúhelníkového signálu, generátor obálky (envelope) a SLF (oscilátor s velmi nízkou frekvencí), jejichž parametry jsou řízeny zmíněnými elektronickými součástkami. Jedná se tedy spíše o čip vhodný pro bastlení popř. pro stavbu "alternativních" syntetizátorů, v nichž se kromě SN76477 použijí i další obvody (pro vytvoření smyčky atd. atd.).

Klasický oscilátor může být řízen již zmíněným SLF, takže výsledek je do značné míry podobný signálu získaného FM syntézou. Generátor obálky je poněkud omezen, protože namísto běžné ADSR obálky (attack, decay, sustain, release) má obálka jen tři fáze ASR (attack, sustain, release). Rychlost fází attack a decay se, stejně jako úroveň sustain, nastavují externími součástkami (zde konkrétně děličem napětí).

Důvodem, proč se o tomto poněkud neobvyklém čipu zmiňuji, je fakt, že byl použit v herních automatech, například ve slavných Space Invaders, Vanguard či Stratovox (zde společně s "ayčkem"). Mezi novější projekty založené na tomto čipu patří AxeSynth pocházející z roku 2004.

Pavel Tišnovský
2018