©=37,B=38

definice znaku procenta a and pro vytištění na tiskárně.

Tiskárna SP-180 a podobné, 5.část

Download

Nadefinování uživatelských znaků lze použít jen ve standardním módu tiskárny. Druhou podmínkou je přepnutí vnitřní RAM pro režim uložení sady. Jinak paměť slouží jako vstupní buffer. Proto je nutné přepnout spínač č.1-6 do polohy ON před zapnutím tiskárny.

Maximální rozsah nadefinované sady je celých 128 možných znaků v tomto módu. Obsah RAM bude samozřejmě po vypnutí tiskárny vymazán.

ESC © (0)(0)27,37,0,0   1B,25,00,00

Přepíná na originální sadu v ROM.

ESC © (1)(0)27,37,1,0   1B,25,01,00

Aktivuje uživatelskou sadu v RAM.

ESC : (0)(0)(0)  27,58,0,0,0  1B,3A,00,00,00

Zkopíruje obsah paměti ROM do RAM.

ESC B (0) n m a C0 ... C10   27,38,0,n,m,a,C0 ... C10   1B,26,00,n,m,a,C0 ... C10

Definice uživatelských znaků, jejichž kódy leží v rozsahu 0 až 127. Parametr n udává kód prvního znaku definované posloupnosti, m je poslední. Pokud se hodnoty parametrů rovnají, nadefinuje se znak jeden.

Parametr "a" je atribut tisku znaků. Nejvyšší bit rozhoduje o výběru 8 jehliček ze všech devíti. Je-li nastavený na jedničku, bude znak tištěný horními osmi, devátá zůstane nevyužitá. Při nulové hodnotě se vynechá nejhořejší a použijí ty ostatní.

Spodní čtyři bity obsahují informaci, který sloupec znakových bodů z dvanácti možných je poslední použitý pro tisk. Další tři určují první tištěný sloupec. Ten může být nejvýše osmý. Minimální šířka znaku je 5 sloupců, proto musí být číslo posledního sloupce alespoň o čtyři větší. Nemůže samozřejmě označovat sloupec neexistující. Informace o šířce znaku se využívají pouze při proporcionálním tisku znaků. Při jejich nastavování je třeba si uvědomit, že sloupce jsou číslované od nuly.

Dalších jedenáct bajtů popisuje jedenáct sloupců znaku, dvanáctý je implicitně nastavený v tiskárně na nulu. Atribut a datové bajty se opakují podle počtu definovaných znaků.

POZNÁMKA:

Originální příručka podrobně popisuje nadefinování dvou znaků alfa a beta a uvádí dva ukázkové prográmky.

Nevím jak je to možné, ale nechodilo mi to ani se schválně půjčenou SP-180AI a ani na SP-1900. Program ze Slovenska na druhé straně magazínu chodil s oběma, i když trošičku s SP-180 vypadával.

Samozřejmě jsem si jej prohlédnul a zdá se mi, že posílá na tiskárnu to samé. Přesto mi to vůbec nechodilo, až jsem nakonec své snažení vzdal jako neúspěšné. Proto nejsou přiloženy ukázkové programy, jak by se slušelo a patřilo.

Závěr příručky obsahuje několik kapitol označených jako přílohy. Na straně 107 je tabulka možných závad a způsobů odstranění. No, na vážnou opravu to nestačí a takové hlouposti, jako skřížený papír, tady nebudu zbytečně rozepisovat. Zmíním se jen, že kontrolka zapnutí tiskárny se může dostat do blikavého stavu. Indikuje to zhroucení tiskárny a je třeba provést inicializaci vypnutím a zapnutím.

Na stránkách 108 až 115 je výkladový slovníček některých počítačových pojmů souvisejících s používáním tiskáren. Tyto věci by měly být všeobecně známé a tak je také vynechám jako zbytečné.

Tabulka na straně 116 popisuje nastavení tiskárny po její inicializaci. K tomu je možné použít tři způsoby:

 1. zapnutí tiskárny
 2. příjem signálu INITAL aktivního v nule na nožičce č.31.
 3. povelem ECS "zavináč"

Zapnutí a hardwarový signál INITAL mají stejný účinek, řídící povel má některá omezení. Neovlivňuje výstupní signál ACK, nezpůsobuje čtení přepínače DIP, nespustí Self test.

Všechny signály uvedou hlavu tiskárny do výchozí pozice, vymažou právě tištěná data, nastavení okrajů tisku, horizontální tabulátory se inicializují na každý osmý sloupec, vertikální tabulátory vymažou a zvolí základní tabulku č. 0, hodnota odřádkování bude 1/6 palce, obsah paměti RAM (download) je vymazán.

Čítač pozice stránky je vynulován, jako po provedení povelu odstránkování. Tedy aktuální pozice na stráce je považována za vrchol stránky. Což neznamená, že by nějaký papír musel být v tu chvíli vložený.

Pro povely ESC 3 n, ESC J n, ESC j n je nastavena jednotka pro odřádkování dvěstašestnáctina palce.

Rozdílné nastavení je pro délku stránky a výběr mezinárodních znaků. Po zapnutí a signálu INITALS je určující aktuální nastavení DIP přepínačů, po programovém povelu se provede návrat na stav po předcházející hardwarové inicializaci.

Na straně 117 je přehled priorit druhů tisku. Nemám zde k dispozici znak "je větší", proto berte navědomí, že priorita narůstá z prava do leva. Nejpřednější je tedy povel hned první zleva.

Elite - proporcionální - tučné - kompromované - Pica

Indexy - NLQ - dvojitá šířka

Priority popisují skutečnost, že některé druhy písma nelze mezi sebou kombinovat. Myslím, že právě tato část není v jinak podrobné příručce dobře zpracována a ledacos chybí. Například jsem neviděl komprimované písmo tisknuté stylem NLQ. Možná ale dobře nechápu princip uvedené řady priorit. Jisté je, že některé druhy písma smažou předchozí nastavení, jiné je pouze dočasně "odloží".

Na straně 122 a 123 je popis signálů konektoru tiskárny. Zkratkami IN a OUT jsou signály rozlišeny na vstupní a výstupní. Použité rozhranní je samozřejmě CENTRONICS

č.1 - STROBE IN  aktivní v nule, informuje, že data jsou platná.
č.2 až č.9 DATA IN
č.10 - ACK  OUT  aktivní v nule informuje o připravenosti tiskárny.
č.11 - BUSY  OUT   tiskárna je zaneprázdněna
č.12 - LOW  OUT
č.13 - HIGH     jedničková úroveň
č.14 - AUTOFEED IN aktivní v nule  nastaví automatické odřádkování
č.15 - NC  (nezapojen)
č.16 - GND    zem
č.17 - CHASSIS GND  (zřejmě kostra)
č.18 - NC  (nezapojen)
č.19 - č.30 GND signálová zem
č.31 - INITAL  IN aktivní v nule inicializace tiskárny
č.32 - ERROR  OUT aktivní v nule informuje o zastavení tisku
č.33 - GND
č.34 - NC
č.35 - HIGHT
č.36 - NC

Běžně se samozřejmě všechny signály nevyužívají, ani všechny uvedené nebudou patřit do standartu CENTRONICS. Velmi zajímavý je signál č.14 AUTOFEED. Ne všechny tiskárny jsou vybaveny možností navolit automatický LF na DIP přepínači a pak je tento vývod jako když ho člověk najde. Stačí jej připojit na zem a je to. V módu IBM je sice možné použít ESC 5 1, ale v módu standart prostě takový povel není. Hardwarový signál funguje i na bublinkové CANON provozované v režimu LQ. (emulace 24-čtyř jehličkové tiskárny)

Kdo jej nemá zapojený přímo v konektoru natvrdo - jako jsou kábly dodávané od FLOPU pro SEP-510 - musí zapnout spínač před zapnutím tiskárny, protože stav signálu se čte jen při inicializaci. (viz předchozí popis) Sám bych doporučoval ovládat signál volitelně pomocí spínače, protože i na malém ATARI několik málo programů posílá CR + LF a tiskárnu může být potřeba připojit i k jinému počítači. Tuším, že kabel z FLOPu měl propojku jen v jednom konektoru a v případě potřeby bylo možné ho prostě obrátit. To ovšem běžně u tiskáren není možné.

Další signály nejsou pro uživatele důležité, pokud mu připojená tiskárna normálně funguje.

V příručce zůstávají neprobrané nějaké tabulky, které nejde v textovém editoru zpracovat, nebo by to bylo nepřehledné. Promyslím do budoucna, co s tím.

-ZB-