MultiJoy tester

Radek Štěrba, raster/c.p.u., 2007

Tento program je určen pro praktické testování funkčnosti MultiJoy interface a všech k němu připojených joysticků.

Po spuštění se zobrazí 16 oddílů a v každém z nich lze sledovat aktuální stav páky a tlačítka joysticku 1 až 16 (10-16 je označováno písmeny A-G). Oddíly jsou na počátku vyplněny tečkami pro snazší přehled, které směry pák a tlačítka již byly vyzkoušeny - u těch jsou tečky vymazány. Opětovné vyplnění tečkami všech oddílů lze provést stlačením mezerníku.

Klávesami nahoru/dolů (-/=) lze měnit prodlevu mezi zápisem a čtením PORTA registru a tím ověřit mezní hranici spolehlivé funkčnosti použitého způsobu HW řešení MultiJoye. Přednastavena je hodnota 30 taktů, což je obecně doporučovaná prodleva. Hodnotu je možno nastavit v rozsahu 0 až 99 taktů (kromě hodnoty 1, neboť neexistuje instrukce procesoru trvající 1 takt).

Klávesa Return provádí střídání aktuálně nastavené hodnoty prodlevy se základní hodnotou 30 taktů.

Standardně se sledování joysticků provádí jen cyklickým zápisem příslušných hodnot do PORTA registru. Krom toho je však možno klávesou "I" aktivovat (či opět deaktivovat) mód s prováděním inicializace registru PORTA na hodnotu #$FF po přečtení stavu každého joysticku.

Stiskem ESC bude program ukončen a následuje skok do DOSu (je-li přítomen).

Poznámky: