Přehled akcí naplánovaných na rok 2019

ke dni 20. 3. 2019

V přehledu najdete termíny akcí, které byly zveřejněny v čase do vydání 63. čísla magazínu FLOP. Na našem webu se snažíme udržovat kalendář akcí. Nicméně ale doporučujeme vždy ověřit platnost termínu na příslušném webu akce.

Pokud URL na web akce přesáhl čtyřicet znaků, byla použita zkrácena verze ze systému bitly.

Forever 2019 - 8-Bit Aliens
15. 3. 2019 - 17. 3. 2019
Horná Súča, Slovensko

Po dvacáté se bude konat největší evropská osmibitová demo akce Forever na území Slovenské republiky, nyní s podtitulem "8-Bit Aliens".

Příspěvek na pořádání akce zůstává na hodnotě 15 Euro, místo je také stejné, to jest obec Horná Súča pár kilometrů od ČR, ale pozor, změnila se adresa internetího oficiálního informač- ního zdroje organizátorů.

Na místě by mohla být možnost přespání na ubytovně s dost limitovanou kapaci- tou, čili jen pro část návštěvníků, pokud vůbec nebude plno v době akce. A pro velký úspěch snad bude pokračovat zajištění jídla aktivistou PCh, prodá- vaného v místní kantýně jeho lidmi.

http://forever8.net/

Atariáda 2019 na Hané
12. 4. 2019 - 14. 4. 2019
Sokolovna Slavonín, Jižní 30, Olomouc

Tradiční jarní setkání příznivců histo- rické techniky značky Atari, na které si nalézá cestu i nemalé množství vyznava- čů jiných značek bude podruhé na novém místě v budově organizace Sokol na jižním okraji města Olomouc.

Stručné informace a zápisová listina se vyskytují na adrese akce.

Upozornění: počet stolů je konečný, a proto budou do jejich vyčerpání při- dělovány podle pořadí v zápisové listi- ně. Pokud by snad bylo zapsaného lidu více než stolů, pak... mají ti na konci smůlu.

https://www.atariada.cz/

NOMAM 2019
12. 4. 2019 - 14. 4. 2019
Lübeck, Německo

Zajímavé setkání příznivců osmibitového Atari, pořádané již řadu let na severu Německa, které sice zřejmě doposud od nás nikdo nenavštívil, leč velký Fandal vyhrál zde vyhodnocovanou programátor- skou soutěž hra v jazyce BASIC na 10 řádků.

Ke škodě věci jsou informace o akci samotné relativně stručné a pouze v jazyce německém. Jasný je příspěvek na akci, a to ve výši 10 Euro. Informace o letošním ročníku této soutěže jsou zde:

https://bit.ly/2EZrDoP

Noise Atari Demoparty 2019
22. 4. 2019 – 22. 4. 2019
Košice, Slovensko

Hrozná zpráva - kolegové ze Slovenska přesunuli termín ohlášené akce na příští rok, takže letos se do Košic nejede.

Takže prozatím platí Velikonoce v roce 2020!

http://noise.supremus.sk/index_en.php

VCFe 20.0
27. 4. 2019 - 28. 4. 2019
Mnichov, Německo

20. ročník multiplatformní akce v ně- meckém Mnichově.

Letošní téma: Pixeloví rytíři - programování na limitu. https://vcfe.org/E/index.html

Schlimeisch jaro 2019
3.5.2019 - 5.5.2019

Velký aktivista a organizátor PCH má zvolený termín, leč dosud ne místo pro jím organizované setkání zaměřené na C64 výpočetní stroje, na němž občas v průběhu akce mají osmibitoví ataristé početní převahu.

http://c64.cz/index.php?diskuze=80

PLatariáda 2019
7. 6. 2019 - 9. 6. 2019
České Budějovice

Každoroční skoro-letní setkání ataristů a jejich přátel v Jihočeském kraji v pohodové atmosféře, se sobotní grilo- vačkou. Předpokládá se tradiční využití dvou chatek (jedna na spaní). GPS souřadnice: 48.9742903N, 14.4586744E.

http://pl.atariada.cz/

Sommarhack 2019
5. 7. 2019 - 7. 7. 2019
Malmgården, Malmgårdsvägen, Grådö Švédsko

Každoroční malá Atari demopárty na severu Evropy ve Švédsku.

http://dhs.nu/sommarhack/2019/

Lost Party 2019
11. 7. 2019 - 14. 7. 2019
Licheń Stary, Polsko

Zbrusu nová demopárty zaměřená na osmibity mající ambice být největší v Polsku. Což se může stát, neb orga- nizační tým již uspořádal v minulosti řadu úspěšných setkání jako třeba Last party. A jejich internetí informace jsou poctivě dvojjazyčné.

Místo konání je v budově dobrovolných požárníku v obci Licheń Stary ležící u stejnojmenného jezera, zřejmě podpo- rující rekreační pobyty. To dělá pořá- dání akce v létě o to zajímavější. Jde zhruba o střední část Polska.

Vstupné bude zřejmě 25 PLN a je dopo- ručováno koupit si lístek dopředu, aby byl přibližně znám počet návštěvníků. Navíc má existovat zatím blíže neurčený lístek podpory akce, který umožní hla- sovat o soutěžních příspěvcích na dál- ku, bez osobní návštěvy.

Soutěžní kategorie jsou hlavně zaměřené na malé Atari počítače, což není pře- kvapivé vzhledem k organizátorům, nic- méně počítá se i se značkami C64, ZX Spectrum and Amstrad CPC, pro každý jedna všeobjímající kategorie.

https://www.lostparty.pl/info

Fujiama 2019
26. 8. 2019 - 1. 9. 2019
Lengenfeld, Schützenhaus - kulturní dům, Německo

Datum je v pořádku, skutečně aktivisté z klubu ABBUC v Německu plánují pro rok 2019 protáhnout akci na celý týden.

Její lokace je pouze asi 30 km od hra- nic po silnici a proto je velká hanba se neúčastnit, jelikož jde o velmi pěknou akci.

Povinné vstupné je již řadu let zrušeno a bylo nahrazeno dobrovolnými příspěvky na akci. Je možno stanovat venku na louce nebo spát na místě. Lze zakoupit snídani za nevelký peníz a vůbec využít kuchyňského vybavení jako jsou varná konvice, mikrovlnka a lednička. A v so- botu k večeru zde místní obyvatel Helmut provozuje grilování klobásek.

Prostě samá pozitiva.

http://www.abbuc.de/~atarixle/fuji/2019

15. OFAM
27. 9. 2019 – 29. 9. 2019
Münchberg, Něměcko

15. ročník Atari akce v Německu, asi 40 km daleko, či spíše blízko, od naše- ho města Aš. Tato je oficiálně zaměřena na veškerou Atari techniku, třebaže historicky zde převažují větší stroje řady ST/TT/Falcon.

Místo konání je stejné jako to před- chozí v roce 2018, tudíž na místě činu je i kuchyňka, kde je k dispozici varná konvice, lednička a různé nádobí. Mikrovlnka zde nebyla.

Zakladatelem a jediným pořadatelem setkání je aktivista známý zkratkou svého jména jako Chris, který již něko- likrát navštívil naši Atariádu. Nevybí- rá vůbec vstupné, ale neodmítá dobro- volné příspěvky.

https://ofam.lima-city.de/

SillyVenture 2019
6. 12. 2019 - 8. 12. 2019
Gdańsk, Polsko

Jedenácté pokračování velké demo párty zaměřené čistě na Atari stroje na severu Polska.

Bližší informace nejsou ke dni 23. února zatím uvedeny, dá se předpokládat, že místem bude opět město Gdaňsk.

http://www.sillyventure.eu