POKER 7 2003

Je to ďalšia typická kartová automatová hra. Ovláda sa výlučne cez klávesnicu. Význam tlačítok konzoly pri úvodnom obraze:

HELP - pri stálom stlačení sa zobrazí info blok, v ktorom sa nachádza zoznam použitých kláves s ich funkciami a súpis výhier pre základný vklad (RISK=2). Info blok je dostupný i počas hry.

OPTION - voľba módu hry:

NORMAL- voľná hra bez konkrétneho cieľa, klasický automat. Začína sa vždy s KREDITOM 100, a hráč može kedykoľvek hru ukončiť. Ak sa minie KREDIT, v ďalšej hre v tomto móde počítač zaznamená túto sumu ako MANKO a zobrazí sa pod KREDITOM. MANKO može narastať, no v priebehu hry sa vygumuje, ak bude v KREDITE suma o 100 vyššia ako je MANKO.

BANK- začína sa vždy s KREDITOM 100 a je treba nahrať určitú sumu (BANK). Cieľom je postupne nahrať 7 bankov (500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 ). Táto hodnota sa vypíše v zátvorke pod kreditom.

START - štartuje sa hra.

Balík kariet obsahuje 52 kariet plus 4 žolíkov. Karty sa neustále miešajú a rozdáva sa vždy z celého balíka. Pri dosiahnutí výhry sa táto dá ihneď zapísať do KREDITU, alebo dvojnásobiť hádaním kariet (celkovo je možné hádať 11 kariet). Avšak maximálna suma, ktorú je možné násobiť je 20000, vyššia sa automaticky zapíše do KREDITU. Počas hádania je možné výhru i viackrát prepoliť (polovica sumy sa po prepolení zapíše do KREDITU a polovica sa dá zase násobiť). Ak sa pri hádaní karty objaví 7-čka alebo JOKER hráč chytí BONUS 7 a može pokračovať v hádaní, lebo tieto karty sú priechodné. Je možné chytiť až štyri tieto SEDMIČKOVÉ BONUSY, ich hodnoty sú kaskádové a zobrazené sú len do výšky 300, no v skutočnosti možu byť vyššie. Sumy chytených SEDMIČKOVÝCH BONUSOV sa po úspešnom i neúspešnom ukončení násobenia zapíšu postupne do KREDITU. Pri prepolení výhry sa prepolia i tieto SEDMIČKOVÉ BONUSY, no do KREDITU sa ich polovičky nezapíšu. Najnižšia výhra je DVOJIČKA, to je pár rovnakých kariet s hodnotami J,Q,K,A. Všetky výhry sa násobia hodnotou RISKU. RISK sa dá zmeniť vždy po dotiahnutí kariet na hodnoty 2-20. Každá hodnota RISKU má samostatné BONUSY pre TROJIČKY a FARBY. Ich vyplnenosť sa nemení pri štarte ďalších hier v obidvoch módoch, tak ako je to na skutočnom automate.

ŠPECIÁLNE BONUSY:

BONUS 77788 - za 3 sedmičky a 2 osmičky (nemusia byť v poradí), no bez žolíka.

BONUS za TROJIČKY - musia byť chytené všetky TROJIČKY 10,J,Q,K,A bez žolíka.

BONUS za FARBY - musia byť chytené všetky štyri farby. Výhra FLESH može byť aj so žolíkom.

AUTOHOLD - automatické držanie kariet, dá sa zrušiť i nastaviť klávesou A.