Užitečná úprava disketové mechaniky

Kdysi v minulosti se mi úplně zošklivilo vystříhávání okének pro umožnění zápisu na druhé strany disket a proto jsem si provedl drobnou úpravičku svojí disketové jednotky ATARI 1050 spočívající v překlenutí čidla povolení zápisu.

Později jsem úpravu popsal v dopise svému známému ataristovi, který si ji podle něj sám provedl. Takto ověřený text předkládám našim čtenářům.

Obvod hlídání povoleného zápisu se skládá ze dvou částí - vysílače světelného paprsku a světlocitlivého přijímače. Paprsek je umístěný do místa předpokládaného výřezu v okraji diskety. Tento obvod je součástí disketové mechaniky a proto je prvním krokem její odpojení a vyjmutí z jednotky.

Na mechanice v oblasti výřezu na disketě je vidět použité čidlo. Na spodní straně je vysílač nějakých světelných paprskŮ, na vrchní straně mechaniky je v malém plošáčku součástka citlivá na toto osvětlení. Je to taková prŮhledná slzička namontovaná hlavičkou dolŮ, dva vývody jsou zapájené z horní strany plošáčku.

Celý princip spočívá v tom, že se tyto vývody zkratují a tím se umožní zápis na druhou stranu diskety bez nutnosti vyřezání okénka. K tomu je potřeba připájet na nožičky čidla dva výdody připojené na nějaký spínač zabudovaný na vhodném místě. Z praxe bych doporučil odpájet čidlo ůplně a jet čistě s ručním řízením povolení zápisu. Už se mi totiž stalo, že jsem nechtěně přemazal první stranu diskety, která má okénko vyřezané od výrobce. ZpŮsoby umístění jsou rŮzné. Já jsem spínač s příslušenstvím umístil na malou destičku upevněnou plechovými pásky na základní plošák. V panelu mám pouze vyvrtané díry a to byla děsná práce se s nimi trefit. Zato mám pohodlné rozdělávání jednotky, jelikož spínač není nijak napevno umístěn na přední panel. Je také zásadně vhodné použít spínač dvoupolový a zapojit do druhé větve indikační LED diodu. Pro ni jsem našel na destičce s čidlem napětí pět voltů a zem, musí se ovšem ještě přidat odpor vhodné velikosti - podle použité diody. Není to nic těžkého. Jeho výpočet vychází z ůbytku napětí na diodě v propustném směru získaný z katalogu nebo měřením v zapojení s větším odporem. Velikost odoru se vypočítá podle Ohmova zákona podělením úbytku napětí na něm velikostí zvoleného proudu, která je vyhovující asi deset miliampér pro většinu LED diod. do vzorce pak dosadíte 0.01 ampér. Napětí na odporu se určí odečtením úbytku na diodě od napájecího napětí 5 voltů.

LED dioda pak indikuje připravenost jednotky naformátovat či jinak zlikvidovat data na jakékoliv vložené disketě. Potom žádné přelepení okénka nepomůže, což je jisté nebezpečí. Rozhodně nedoporučuji vyskratování čidla natvrdo bez zařazení spínače !!!

Při své druhé montáži jsem byl již chytřejší a na přední panel jsem vyvedl i přepínání čísla jednotky. Ten funguje tak, že dva nezávislé spínače spínají dva vývody k zemi. Stačí tedy přivést vývody od originálního přepínače na nový, který mŮže být připojený paralelně. Pokud je originální v nulové poloze - jednotka jako číslo jedna - neovlivňuje nijak funkci přepínače přídavného.

Já jsem použil na obě úpravy dva dvoupáčkové DIL spínače, i když ty nejsou určené pro neustálé přepínání. Ještě se mi stala nepříjemná chyba, že při montáži došlo ke skřípnutí vývodů vedených k zadnímu spínači a jejich skratu na plošák, ale jednotka to naštěstí vydržela. To nemusí být ale pravidlem, proto doporučuji dávat si na montáž vývodů pozor.

Přepínač čísla disketové jednotky je vhodný zejména pro uživatele ramdisku pod systémem Q-MEG, kdy při práci vzniká občas nutnost přepínání čísla jednotky. Například program NEWSROOM funguje tak, že v čísle 1 je hlavní program a číslo 2 má na data. Takže je nejlepší umístit hlavní program do ramdisku na řadič č.1 a disketovou jednotku přepnout na č.2 a používat ji na data. On si totiž hlavní program neustále přitahuje své části.

Popisovaná úprava jsem prováděl u dvou jednotek 1050. Nemůžu zaručit, že u všech jiných vyráběných mechanik je čidlo na vrchní straně a světelný vysílač na spodní straně. Identifikace by měla být možná měřením napětí na těchto prvcích. Při vložení diskety s přelepeným okénkem by na čidle mělo být napětí větší než bez ní. Uvažuji zde standartní chování světlocitlivých prvků, u nichž se při osvětlení snižuje jejich odpor. Svit vysílače světla nebude asi pozorovatlný, protože se zde běžně pracuje s neviditelným (infračerveným) světlem.

Při úpravách jednotkek XF 551 je dobré provést další vylepšení odstraňující nutnost vystřihovat na disketě druhý indexní otvor. Tuto úpravu nemůžu však popsat, protože o ní nevím nic bližšího. Jenom to, že se do mechaniky montuje druhé čidlo, ale nevím jak je umístěno. Zde musím odkázat na technika firmy FLOP Rožnov nebo případně jinou firmu, o nichž ale nemám přehled.

-ZB-