Novinky v Atari klubu

Zdravím všechny členy i nečleny. Letos si připomínáme půlkulaté výročí vzniku našeho Atari klubu. S tím souvisí i to, že koncem prosince na řádné členské schůzi proběhly volby předsedy a ostatních členů výboru. Všichni 3 jsme byli zvoleni na další pětileté období. Děkuji proto členům za projevenou důvěru.

Vím, že v první pětiletce nepatřila komunikace se členy a širší veřejností k našim silným stránkám. Proto se i touto formou snažím dát o dění v klubu více vědět.

Takže, co je v našem klubu nového:

Vedle toho zůstávají v platnosti tradiční výsady pro členy:

Bohdan Milar