Hromadná závada čísla 38

Při distribuci minulého čísla se vyskytla nepříjemná závada tak velkého rozsahu, že by ji mlčením mohl přejít jen velmi otrlý redaktor. Já tak silnou povahu nemám a tak musím popsat průvodní okolnosti, nakonec jsem byl téměř očitý svědek.

Hotový redakční originál jsem sám zavezl do Rožnova svým žlutým vozidlem Škoda 100 a tam jej položil na stůl odpovědného pracovníka společně s na místě mnou vytvořeným návrhem na průvodní tištěný text.

Byla sobota, tak na pracovišti téměř nikdo nebyl. Nemít mezi zaměstnanci svého bratra, ani bych se do místností firmy nedostal. Půjčil jsem si jejich disketovou jednotku XF 551 a nakopíroval pár disket pro kolegu z Bytče a snad ještě nějaké jiné. Už jsem s touto prací končil, když mě ještě napadlo podívat se na moji kopii nového FLOPu, jak je krásný. (Já se tak vždycky novými čísly kochám.) K mému překvapení disketa vůbec nešla číst, ani jiné, před chvílí na ní nakopírované. Podle mého mínění zde byly jen dvě možnosti - buď se jednotka přehřála, jako to dělala i ta moje, nebo se úplně poškodila.

Protože jsem už musel odjet do Prostějova, nechal jsem problém na firmě FLOP a spokojil se s pouhým telefonickým dotazem v týdnu. Jednotka po vychládnutí údajně fungovala. Chyba byla ale v tom, že přece jen několik sektorů z originálu přečetla špatně.

Zřejmě na úplně všech kopiích tak vznikl vadný hlavní program FLOP38.COM a datový soubor FLOPOBS.TXT na straně A, možná i další nezjištěné.

Kopírování provádí mladá laciná brigádní síla, kterou zřejmě vůbec nenapadlo nějakou kopii zkusmo spustit, jinak by se na to přišlo, že nejede ani prohlížecí program. To je trochu tím, že ataristé disketáři v Rožnově již dávno vyhynuli, a tak to nedělal žádný nadšenec.

Na problém se přišlo teprve tehdy, když se objevily první reklamace. U nás v redakci jsme to nesli dost těžce. Mrzelo nás, že jsme si s celým Flopem dali tolik práce a nakonec je kvůli lajdáctví někoho jiného "pomrvený". Nejvíc to prožíval asi Jan Walla, který od začátku pociťoval velkou odpovědnost za přípravu FLOPů.

Správné by bylo samozřejmě rozeslání nových kopií předplatitelům, ale to má své problémy. Firma FLOP to ani udělat nemohla, protože jejich jednotka byla prostě vadná a jinak začali hned po distribuci čísla 38 (pro ně závěrečného) s rozprodejem zbylé ATARI techniky.

Mohl bych to udělat sám, ale to by pro mě znamenalo náklady přes 1000 korun jenom za diskety a poštovné, nehledě na práci s distribucí. K tomu jsem se zatím neodhodlal, vždyť jsem si jenom půjčil firemní jednotku na obyčejné kopírování, takže se necítím vůbec vinen.

Funkční verze zatím dostali noví čtenáři a ti, se kterými jsem si nějaké diskety posílal. Pár lidí se také stavilo u mě doma. S tímto číslem by měli správnou verzi 38 dostat letošní předplatitelé a dále ji ještě pošlu těm, kteří mi zaslali svoji vadnou verzi na reklamaci. Ostatní minulé předplatitele, kteří nyní odpadli, asi nechám být, pokud náhodou neseženu super laciné diskety.

Samotné reakce čtenářů jsou různé.
Reklamaci uplatňovala jen jejich malá část. Většina se potichu spokojila se čtením textů pomocí Čapka, samotné programy asi byly všechny v pořádku, až na ten prohlížeč. Dokonce jeden předplatitel v blízkosti mého bydliště téměř ani nechtěl novou kopii, musel jsem ho prakticky přemluvit, aby si ji vyměnil za tu vadnou. Tady bych rád poděkoval za tolerantní přístup.

Někteří koumáci či experimentátoři přišli na možnost načítat soubor SYSTEM.HYP programem FLOP37.COM z minulého čísla. To je zdánlivě jednoduché řešení. Znamená to ale nároky na kopírování a další volnou disketu a proto rozhodně netvrdím, že by si to tak měli udělat všichni a bylo by po problému.

-ZB-