S O R T

Tento prg umožnuje triediť direktory diskiet podľa abecedy vždy vzostupne.

Popis funkcií.

Hlavné menu:

      1-VSTUP   D1:*.* 

táto voľba Vám umožňuje výber disketovej jednotky, z ktorej bude čítane direktory.

      2-VYSTUP  E:

výber zariadenia, na ktoré bude usmernený výstup usporiadaného direktory.

         1-OBRAZOVKA (E:)
         2-TLAČIAREŇ (P:)
         3-Disketová jednotka

Po voľbe 3 sa zobrazí:

     D:MENO.EXT ?

za otáznik treba zvoliť disketovú jednotku:meno.koncovku Vášho suboru. Tento subor potom môžete podľa vlasných potrieb doplňať napr. prg. ČAPEK.

      3-TRIEDIT  SPEC

zobrazí sa:

        1-SPEC
        2-NAME
        3-EXT
        4-FREE
        5-ALL

môzete si zvoliť spôsob aký typ usporiadania chcete pouziť

 1. usporiadanie najskôr podľa koncovky a potom súbory s rovnakou koncovkou usporiada podľa mien.
 2. len podľa mena
 3. len podľa koncovky
 4. len veľkosťou sektorov
 5. súbory sú najskôr usporiadané podľa veľkosti sektorou. Tie, ktoré majú rovnakú dľžku podľa koncovky a tie ktoré majú rovnaku koncovku a aj veľkosť sektorov sú usporiadané podľa mena.
      4-TRIEDENIE

po tejto voľbe prebieha vlasný proces triedenia, ktorý je v TURBO BASICU dosť zdľhavý napriek tomu, že použivam bublinkové triedenie s miernou úpravou, ktorá podľa rozhadzania nazvov urychľuje triedenie až niekoľkonásobne.

Táto voľba je tiež možná MEDZEROVNÍKOM.

Veľa uspechov praje autor.

______________________________
|              |
|   (""""") HROMAsoft©  |
|   |-  -|  software  |
|    0 o 0   for    |
|         yours   |
|     V    ATARI   |
|              |
___oOOo_______oOOo____________