Firma FLOP - dnes asi naposledy

Stálejší čtenáři asi dobře vědí, že u firmy FLOP v Rožnově se v průběhu posledních let děly změny, a to zejména v oblasti počítačů ATARI. V tomto roce

však došlo k tak zásadní změně, že jsem i upustil od uvádění adresy firmy jako původního vydavatele flopu.

Majitel Petr Vičar přesunul svoji působnost do Brna, odkud pochází a kde měl téměř od začátku také menší obchod. Protože se nedalo řídit na dálku poměrně velkou firmu v Rožnově, prodal její zařízení a prostory (zaměstnace?) jiné rožnovské firmě Žabka.

Telefonní číslo zůstalo v platnosti, ale patří již také novému majiteli. Věděl jsem to dopředu, ale stejně to byl pro mě šok, když se mi ze sluchátka ozvalo "firma Žabka".

Protože Lenka Áronová odešla odsud během září, mohou se volající ataristé dozvědět něco snad jen od Petra Fojtaška a Luďka Buriana. Jinak tam nyní o ATARI nikdo další nic neví.

Petr Vičar má stále firmu FLOP, svůj obchod v Kuřimi, působnost lokální. Kromě počítačového zboží prodává i různý další sortiment. Prodejna se nachází na hlavní ulici procházející přes Kuřim.

e-mail: flop.vicar©telecom.cz

V našem magazínu se již o firmě FLOP jako takové asi nebude nadále psát, přesto se v místě původního sídla, čili v Rožnově, již rok rozvíjí nové aktivity kolem atari na ryze amatérském základu - o tom však již v jiných článcích.

-ZB-