MOD-PLAYER Version 1.10

Coded by The Gatekeeper
> (P)opyright 1992
Purmerend, Holland
říjen / listopad 1992

Start programu

Originální MP-disk je udělaný jako samostartovací - stačí jej nabootovat. Není nutné zakazovat při startu BASIC pomocí OPTION.

Načtení a přehrání MOD-souboru

Po natažení programu se objeví jeho základní obrazovka a uživatel je vyzván k zadání čísla disketové jednotky. Je možné použít č.1 nebo č.2.

Po stisku správné klávesy jsou v adresáři zvolené jednotky vyhledávány soubory s extenderem MOD. Pokud není žádný takový nalezen, je vypsána informační zpráva. Stiskem libovolné klávesy se znovu vyvolá výzva k zadání čísla řadiče.

Jestliže jsou v adresáři nalezeny soubory .MOD, je název prvního v pořadí vypsán v okénku uprostřed obrazovky. Výběr dalších souborů se ovládá pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů. (Bez klávesy CONTROL)

Jména se vypisují jednotlivě jedno za druhým. Potvrzení výběru souboru se provede stiskem RETURN.

Zvolený modul se začne číst a hned potom přehrávat. Jestliže není ve formátu "Mahoney and Kaktus 31-Sample format", nebo to není vůbec hudební modul, vypíše se chybové hlášení.

Výstup ze stavu přehrávání se provádí klávesou SHIFT. Program by se měl vrátit k volbě čísla řadiče. Stisk RESET v režimu přehrávání způsobí vytuhnutí počítače! Jinak se po něm program znovu vrátí k činnosti.

Technické údaje první verze

Plánované vylepšování dalších verzí

dpořit:

Vložení lineární interpolace (1 time oversampling) do přehrávací rutiny.

Zvětšení velikosti bufferu.

Možnost načítat modul větší než dvojnásobek bufferu.

Použití externího osmibitového D/A převodníku.

Poslední poznámka...

Všechna tato vylepšení nebudou asi hned v příští verzi, ale v poslední finální. Já doufám, že naše malé Atari bude hrát moduly právě tak jako ST nebo Amiga. (Vyjma přehrávací frekvence samozřejmě...) Pokud se vám program líbí, dejte mi vědět !

Pozdrav od:
The Gatekeeper Leenderbos 5 1447 TR Purmerend Holland

telefon: (Holland)-02990-44836

Poznámky k překladu:

Provedenou volbu čísla disketové jednotky lze zrušit klávesou ESC a tak se vrátit k jejímu opětnému zadání. (Alespoň u zkoušené verze.)

Verze 1.22 uvedená ve FLOPu má buffer pro načítání modulů zvětšený na 48 KB a tím velikost modulu na 96 KB. Další vylepšení jsou popsány v originálním souboru UPDATES.TXT. Jeho obsah nebyl přeložen, protože jsou to tak odborné věci, že jsou pro laika dost nepochopitelné. A kdo ví o co jde, tak jim porozumí i v angličtině.

Mod-player si na disketě sám hledá a nahrává moduly bez služeb DOSu. Z toho vyplývá, že je "naučený" jen na standartní formát DOS 2.5 a nelze tedy použít hustotu DOUBLE nebo formáty odlišných DOSů. Je také úplně zbytečné natahovat pro jeho spuštění celý DOS, který bude stejně ihned poté zrušen. Ideální se zde jeví MINIDOS (od Petra Vacka myslím), který je optimalizován na hustotu MEDIUM tak, že obsazuje sektory nepoužívané DOS 2.5. (nelze jej "nasadit" ani kopírovat přes ramdisk pod OS Q-MEG) Nejrychlejší je samozřejmě natažení přímo pomocí OS Q-MEG.

Originální program ale fungoval bezchybně pouze po natažení zavaděčem MICRODOS. U obou výše zmíněných způsobů se vymazával po přerušení režimu přehrávání klávesou SHIFT. Zřejmě se zde využívá restart přes vektor resetu, protože na závadu byla nastavená návěšť studeného startu 244H - 580 D. Proto je uvedený program mírně modifikován. Na jeho začátek je přidán jeden krátký segment, který uloží jeden nulový bajt na tuto návěšť. Provede tak pouze jeden "poke", aniž by se sám jinak spouštěl nebo se zaváděl někam jinam do paměti. Samotný program zůstal naprosto beze změn.

Praktické zkušenosti: z řady zkoušených modulů většina šla načíst a přehrávat. U některých se ale objevují menší chyby při reprodukci, jako pauzy nebo rušivé zvuky. Na ukázku jsme vybrali tři kratší moduly, které hrají celkem správně. Pouze modul SUCHASTU se při opakování skladby zhroutí. Jde ovšem navolit načítání nového modulu.

Tento jev se mi stává i u některých modulů na ST, ale tam se při tom zhroutí celý systém a musím restartovat počítač.

Volněji přeložil Zdeněk Burian.