ATARI klub Brno.

Článek vznikl na základě dopisu vedoucího klubu Petra Zaňáta a pozdější mojí osobní návštěvy klubové schůzky.

Atari klub Brno se schází každou středu v klubovně Mikrocentra na Hybešové ulici č.12. Schůzky probíhají i přes letní prázdniny. K měsíci červnu má 25 členů, od začátečníků až po zkušené uživatele. Na poměrně menší prostory je to přiměřené množství.

Program schůzek je částečně rozdělen na liché středy, kdy se schází zájemci o HW, a sudé středy pro kopírování. Přesný průběh není ale pevně stanoven, podle zájmu členů se mění. Mohou se přijít podívat všichni, kdo mají zájem.

Klub nabízí zajištění literatury, oprav, naprogramování pamětí vlastními i dodanými programy. Univerzální cartridge 2,8,16 kB s možností výmněny pamětí. Hypercartridge, která má DOS 2.5, kopírování z diskety na kazetu a naopak, kopírky, centronix 7 a 8 bitů, umožňuje připojit tiskárny Robotron, BT 100 a další. Fax papír pro Robotronky za 30 kč roli. Část nabídky je výprodejem produkce břeclavské firmy K-soft, která již zboží pro osmibitové počítače sama neprodává.

Poradenská činnost je prováděna při schůzkách klubu. Možné je zprostředkování nákupu a prodeje Atari počítačů a jejich příslušenství.

V Brněnském klubu je tradičně sdruženo i několik kutilů - zájemců o výrobu různých doplňků. V současné době staví akustický telefonní modem podle starší slovenské literatury. (V případě úspěchu budeme určitě informovat)

Uvažují také o využití hardisku na PC pomocí komunikaních programů. To je ovšem vyjma výroby propojovací šňůry záležitost vytvoření vhodných programů.

Možná se podaří dát dohromady fungující ST sekci, zatím se našlo již několik zájemců.

Vydávání tištěného brněnského zpravodaje bylo zatím zrušeno. Důvodem je samozřejmě malý počet členů klubu a mizivý zájem jiných ataristů. Existuje zatím ve formě textů na disketě či kazetě, které si členové klubu kopírují zdarma. O šíření mezi nečleny se zatím neuvažovalo, ale pokud by byl zájem, jistě by to šlo domluvit. Jednou z výhledových možností, co se zpravodajem dál, je zabalit texty do úpravy skutečného disketového i kazetového zpravodaje, jako je náš FLOP. Ten by se pak již samozřejmě dostal do nabídky pro veřejnost.

-ZB-