Oilgame Deluxe

          by

    František "Fandal" Houra
         (kód)

     Zdeněk "PG" Eisenhammer
        (grafika)

     Marek "Poison" Pešout
        (hudba)

Oilgame Deluxe, jinak též ve zkratce OGD, je jednoduchá strategická mutliplayerovka inspirovaná prastarou BASICovskou gameskou Oilgame z roku 1982. Cílem hry je na tzv. slepé mapě nalézt ložiska ropy, respektive místa s její nejvyšší výtěžností, vydělat tak co nejvíce peněz a na hlavu porazit konkurenci.

Typově je OGD klasická tahová strategie, ve které se hráči ve hře jeden po druhém střídají. Hraje se na předem nastavený počet cyklů neboli týdnů a pokud se hráč nehodlá z jakéhokoliv důvodu svého tahu vzdát (skip move), může vybrat jednu ze tří základních činností, kterou je možno před prvním stisknutím spouště na joysticku v herní mapě zrušit pomocí tlačítka ESC:

 1. průzkumný vrt (borehole phase),
 2. rezervace území (reservation phase),
 3. hloubení ropného vrtu (oil well phase).

Průzkumné vrty symbolizované na mapě animovaným vrtákem jsou v jednom tahu k dispozici vždy celkem tři, každý za fixní cenu 200 dolarů. Pomocí nich lze zjistit, zda se na daném políčku nachází ropa či nikoliv, přičemž výsledky všech průzkumných vrtů všech hráčů za daný týden se zobrazí v následujícím cyklu. Místa s potvrzeným nálezem ropy mají ikonku plného diagonálního křížku, políčka bez ropy jsou označena nevyplněným křížkem. Průzkumný vrt lze dělat pouze na volném políčku.

Rezervace území má podobná pravidla. V jednom tahu je možno si rezervovat dvě políčka, která jsou buď volná nebo s výsledkem průzkumného vrtu. Ikonka rezervace je diagonálně přeškrtnutý čtvereček, který je v případě vlastních rezervací animovaný. Rezervaci je možno zrušit v příslušném seznamu, kde je současně uvedeno, jaký nájem se za rezervované políčko týdně platí. Celkový počet rezervací a průzkumných vrtů ve hře je volitelný a může být nastaven i na nulu.

Ropný vrt lze v každém tahu hloubit pouze jeden, a to na volných políčkách, vlastních rezervacích nebo políčkách s výsledkem průzkumného vrtu. Vrtání probíhá po padesátimetrových úsecích do maximální hloubky 500 metrů. Pakliže se na daném políčku nějaká ropa nachází, je pravděpodobnost jejího nálezu 1 ku 4 po každém vyvrtaném úseku.

Úspěšný vrt je zanesen do hráčova portfolia, kde je následně možné nerentabilní vrty zavírat. Z každého vrtu se týdně odtěží dvacet procent aktuální zásoby ropy. Vrt je na mapě vyobrazen jako věž se stříkající ropou, přičemž vrty aktuálního hráče jsou animované. Uzavřený vrt má symbol samotné věže bez ropy, neúspěšné vrty mají ikonku křížku.

Území, na němž lze hledat ropu, se skládá z pevnin a moře, přičemž podoba mapy je na začátku každé hry náhodně vylosována. Podobným algoritmem jako tvar pevnin je generováno také rozložení ropy na mapě, jejíž množství je nejvyšší vždy ve středu ložiska. Na moři jsou ložiska ropy obecně vydatnější, maximální výtěžnost je zde 7500 dolarů za týden, zatímco na pevnině je to maximálně 5000 dolarů za týden. Na pevnině je na druhou stranu levnější hloubení vrtu, jeden metr zde stojí pět dolarů oproti osmi dolarům na moři.

Důležitou součástí hry jsou nájmy za jednotlivá políčka mapy. Na začátku hry je taxa na všech políčkách nastavena na 500 dolarů za týden. Při úspěšném vrtu či rezervaci se poté nájmy všech volných okolních políček zvyšují o 150 dolarů. Průzkumné sondy naopak na ceny nájmů nezvedají a také zavření vrtu nebo zrušení rezervace nemá na okolní taxy žádný vliv.

Oilgame Deluxe může hrát až osm hráčů po dobu 5, 10, 15 nebo 20 týdnů. Kromě celkového počtu rezervací a průzkumných vrtů lze dále nastavit počáteční finanční hotovost, což může mít značný význam v případě, že je povolen bankrot mód. Pak hráč, který se dostane s financemi do záporných hodnot, ve hře automaticky končí. Poslední volbou je možnost náhodného pořadí hráčů na začátku každého týdne, jinak se hráči střídají v pořadí zadaném na počátku hry.

Hra končí v okamžiku, kdy se buď odehraje plný počet týdnů nebo již v bankrot módu nezbývá žádný hráč s kladnou hotovostí. Poté je zobrazena mapa rozložení ropy přepínatelná na vlastní herní mapu (switch map), kde je možno si ověřit, jak úspěšní byli hráči při hledání nejlepších ložisek černého zlata.

Ovládání OGD je téměř výhradně přes joystick 1. Přes klávesnici se pouze zadávají jména hráčů, klávesou ESC je možno z obrazovky Scoreboard ukončit rozehranou hru a klávesou SELECT se vypínají a zapínají zvukové efekty.

Příjemnou zábavu!