Píšeme o ATARI klubu Prostějov.

Náš Atari klub v Prostějově je jedním z dosud fungujících klubů u nás. Obtíže samozřejmě máme, ale zatím se držíme.

Původně existoval podle zvyklostí jako organizace Svazarmu, vzniklá odštěpením jejich zakládajících členů z Atari klubu Olomouc v roce 1985.

Za dobu svého trvání vystřídal tři školy jako místo schůzek a v jeho vedení se vyměnili čtyři vedoucí. Z původních členů nezbyl samozřejmě již téměř nikdo.

V současné době se schůzky konají na základní škole na sídlišti Svobody. Škola je přístupná z ulice Jungmannovy. Plán schůzek podle našich zvyklostí určuje termíny na první pátek v měsíci, dále třikrát ve čtvrtek. V době prázdnin na naší škole schůzka samozřejmě není. V tomto školním roce došlo k nevítané změně - posunutí začátku až na šestou hodinu, konec zůstal v osum hodin.

I tak jsme rádi že se máme kde scházet za poměrně mírný poplatek 100 korun měsíčně. Právě vysoký nájem je příčinou zrušení většiny klubů.

Naše schůzky jsou zcela otevřené. Kdokoliv může v době jejich konání přijít, pobýt s námi, požádat o radu. Naše místnost je na koci chodbičky hned vlevo za vstupními dveřmi. Je nutné se přezouvat, nebo jít v ponožkách.

Náplní je obvykle menší chaos daný rozdílností úrovní členů a jejich zájmů. Ze starších zbylo jen několik skalních, jinak ostatní se většinou cyklicky vyměňují každý rok, až je mi to divné. Ale chodí se za námi podívat i někteří bývalí členové, kteří již Atari ani nemají, ale rádi s námi pohovoří. Také se zde schází celá redakce magazínu a část schůzky mají jako svoji poradu.

Dříve měla u nás většina členů rozšířené počítače a někteří i disketové jednotky, tito vážnější zájemci již téměř všichni přešli na větší počítače. O řadu aktivních členů jsme také přišli změnou jejich pracovní doby přechodem na soukromé podnikání. To je poměrně nový způsob ztráty kolegů. Celkem je nás přibližně deset platících za rok a dále pravidelnější hosté.

V letočním roce máme pět majitelů disketových jednotek mezi stálými návštěvníky. Z toho jeden jezdí až z Olomouce, jako jediný bývalý člen zrušeného olomouckého klubu. Několik disketářů je ještě po okolí Prostějova roztroušených, ale ti se již nezůčastňují.

Za svého druhého předsedy klub začal pořádat předváděcí akce na "své" škole a ve spolupráci se spectristy postupně tři veřejné akce v domě mládeže nazvané "Den výpočetní techniky". Z důvodu rapidně klesajícího zájmu veřejnosti o osmibitové počítače a také nového pohledu na legalizaci programů (něco se na akci předvádět musí) bylo před několika lety od dalšího pořádání upuštěno. Proč nebyly tyto akce pojaty také jako celostátní setkání pro ataristy (spectristy) to nevím.

Pokud budete mít příležitost, zvu všechny čtenáře magazínu k návštěvě naší schůzky.

-ZB-