Existuje disketová verze textového editoru "CHEOPS WRITER" ?

ing. Dubský

Podle mých infomací taková verze neexistuje.

Tento program byl zjevně dělán přímo pro tiskárnu BT-100 a turbo na kazetu, dříve převažující. Tiskárnu ATARI 1029 bylo možné použít s obtížemi. Editor s ní tisknul totiž hrozně pomalu a podivným, přerušovaným způsobem.

Pro majitele BT-100 byl editor dobrý, ale dnes se používají standartní devíti jehličkové tiskárny.