Dodatek k Sprite Editoru 1.1

Na můj dodatečný dotaz, jak je to ve Sprite Editoru s ukládáním vytvořených animačních pozic na disk, mi MiKRO sdělil, že program toto přímo sám neřeší, ale je možné použít některou z variant:

  1. Po přechodu do DOSu zadat uložení "save memory" v rámci funkcí DOSu.
  2. Obdoba varianty A přes cartridge s mikro monitorem.
  3. Obdoba varianty A přes monitor v Q-MEGu - přímým zápisem paměti do sektorů na disk.

Paměťová oblast, ve které jsou umístěny jednotlivé animační pozice a nastavení jejich barev, je popsána v dokumentaci Sprite Editoru.

Autor momentálně pracuje na nové verzi programu. Moc by se mi líbilo, kdyby do této nové verze zabudoval i vstupně/výstupní operace přes standardní CIO.

-RŠ-