*****************       
    *        *       
    * KLOBOUK.TBA *       
    *        *       
    *****************       

Bylo, nebylo...

Někdy v sedmdesátých letech tohoto století se na obrazovkách televizního přístroje, jenž měl sice kanálový volič, ale chytat se na něm dal pouze jediný kanál ČST, ...

Tak nějak by se mohl uvést televizní pořad "Šest ran do klobouku", který měl na svou dobu nebývalý ohlas. Šlo o jakýsi soutěžní pořad, v němž soutěžili herci, zpěváci a jiné osobnosti tehdejšího kulturního života u nás. Soutěžili tak říkajíc "o hubičku", protože tento pořad byl vlastně a především zábavný.

Zde vám předkládám hru, která je v podstatné (textové) části převzata ze ZX-SPECTRA a vlastní program je zpracován v již známém "Univerzálním výukovém programu". Program je rozdělen do dvou částí, ale druhou část se vám podaří spustit pouze za předpokladu, že na šest otázek z deseti odpovíte správně. Tím získáte šest míčků, kterými se pak v té druhé části snažíte strefit do pohybujícího se klobouku. Aby to nebylo tak jednoduché i míček se pohybuje. Musíte tedy vystihnout okamžik, kdy se míček nachází přesně pod kloboukem a stisknout SPACE. Tím se klobouk zastaví a míček vystřelí.

Další instrukce jsou ve hře. A pro šťouraly bych chtěl uvést, že počty bodů za jednotlivé úkony jsou takto řešeny záměrně. Existuje totiž pouze jediná možnost, jak tuto hru úspěšně dovést do vítězného konce. TOM-SOFT (c) 1994