Sprite Editor 1.1

I. Úvod

Jsem velmi rád, že vám mohu představit můj nový produkt pro Atari XE - Sprite Editor (dále jen SE). Je to malý nástroj pro vytváření sprite animací s některými novými možnostmi.

Hlavní vlastnosti:
26 pozic, nezávislé barvy pro každou pozici, vestavěný editor & animátor, hezký design :) a (doufám) snadné ovládání...

Proč tento program vznikl? Hm, protože... před několika měsíci (v říjnu 2000) jsem dostal nápad vytvořit hru, která předtím na Atari XE/XL neexistovala. Ale k tomu jsem potřeboval prográmek na udělání animací pro sprity. Našel jsem jen jeden program od Lufa/Satantronic, ovšem ten byl ...eeee... poněkud primitivní (promiň ;-)). Takže proto jsem začal pracovat na tomto SE. Samozřejmě je to freeware.

II. Přehled funkcí

Editor:

1,2,3,4 - Nastavení sprite

Bez komentáře ;-)

5,6,7,8 - Nastavení barvy

nahoru/dolů - výběr odstínu sprite

vlevo/vpravo - výběr barvy sprite

RETURN - potvrzení vybraného

šipky - pohyb kurzorem

Bez komentáře ;-)

CONTROL+šipky - posun sprite

Držte CONTROL a stlačování šipek bude posunovat (rotovat) celý sprite příslušným směrem.

SHIFT+šipky - kreslení (mazání) čáry

Držte SHIFT a stlačování šipek bude malovat (mazat) čáru.

mezerník - nakreslení (smazání) bodu

Bez komentáře ;-)

H - Horizontální zrcadlení

Otočí aktuální sprite podle osy X. Je závislé na nastavení volby 'Velká okna', viz. klávesa 'B'.

V - Vertikální zrcadlení

Otočí aktuální sprite podle osy Y.

I - Inverze

Invertuje aktuální sprite - $10 nebo $20 bytů, podle nastavení volby 'Velká okna', viz. klávesa 'B'.

INSERT - Kopírování

Kopíruje kompletní pozici ($20 bytů) včetně nastavení barev na jinou pozici.

DEL - Mazání sprite

Smaže aktuální sprite - $10 nebo $20 bytů, viz. klávesa 'B'.

CLEAR - Mazání pozice

Smaže pozici ($20 bytů). Nastavení barev bude zachováno.

SHIFT+CLEAR - Mazání všeho

Smaže všechny pozice a nastaví barvy aktuálního sprite všem pozicím.

P - Výběr pozice

Stlačením kláves A-Z volíte jednu z 26 pozic.

B - Velká okna (zap/vyp)

Můžete přepínat aktuální velikost sprite mezi $10 (16) a $20 (32) byty. Díky velkým oknům lze editovat větší sprity, které by se nevešly na obrazovku (použijte CONTROL+nahoru/dolů).

W - 2 okna (zap/vyp)

Můžete zapnout mód pro 2 okna - to se hodí když potřebujete sprity širší než 8 bodů. V každém z oken pak mohou být samozřejmě maximálně 2 sprity.

TAB - Přechod na další okno

Funguje pouze když je aktivní mód pro 2 okna. V prvním okně se používají sprity 1 a 2, ve druhém sprity 3 a 4.

M - Animátor

Přechod do Animátoru (všechna data a nastavení v editoru budou samozřejmě zachována).

ESC - Odchod do DOSu

Bez komentáře ;-)

Animátor:

Animátor je druhá část mé práce. Je jednodušší než editor - naprogramoval jsem ho během 3-4 dní. Velmi pěknou vlastností je "paralelní běh" - můžete měnit rychlost, velikost a další nastavení během běžící animace!

D - Definice animace

Nyní můžete stlačovat klávesy A-Z a tím zadávat posloupnost animačních pozic. Maximum je 80, lze použít DELETE. Zadanou posloupnost nakonec potvrďte RETURNem.

R - Spuštění animace

Stiskem 'R' se zapíná/vypíná běh animace. Pokud máte zapnut mód 2 oken, pak budou sprity 1/2 budou přehrávány vedle spritů 3/4.

S - Volba rychlosti

1 = změna každé VBI (1/50 sec)
2 = každé druhé VBI (2/50 sec)
3 = každé čtvrté VBI (4/50 sec)
4 = každé osmé VBI (8/50 sec)

Z - Velikost spritů

Normální, dvojnásobná nebo čtyřnásobná.

C - Korekce velikosti (zap/vyp)

zap = koriguje tvar bodů tak aby byly čtvercové

vyp = bez korekce: bod má výšku 1 obrazový řádek

O - Kolize

zap = překrývající se místa spritů 1 a 2 nebo spritů 3 a 4 mají třetí barvu

vyp = bez skládání barev, sprite 1 má největší prioritu (přední), sprite 4 nejmenší (vzadu)

M - Editor

Přechod zpět do editoru, animace je zastavena.

ESC - Odchod do DOSu

Bez komentáře ;-)

III. Hardware požadavky

Nic speciálního - libovolné 8-bit Atari (PAL/NTSC) s alespoň 48kB paměti. Program byl testován také pod Atari800Win emulátorem...

IV. Sprity & barvy - umístění v paměti

$3800: sprite 1, pozice A
$3820: sprite 2, pozice A
$3840: sprite 3, pozice A
$3860: sprite 4, pozice A
$3880: sprite 1, pozice B 
... atd. až po $44FF

$3400: barva sprite 1, pozice A
$3401: barva sprite 2, pozice A
$3402: barva sprite 3, pozice A
$3403: barva sprite 4, pozice A
$3404: barva sprite 1, pozice B 
... atd. až po $3467

Je velmi jednoduché vyrobit nějakou rutinku pro přehrávání těchto animačních pozic ve vlastním programu... jestliže s tím budete mít nějaké problémy, kontaktujte mě.

V. Plány do budoucna

Hra pro Atari XE/XL - s velmi originálním nápadem, ale bude dost těžké to naprogramovat... asi bude využívat 320kB RAM...

Demo/intro/cokoliv na nějakou demopárty pro Atari XE/XL - s nějakými parádními efekty. ;-)

Něco pro Atari ST(E) & Falcon 030 - momentálně pro F030, neboť MegaSTE je mimo provoz. :-(

VI. Kontakt

Připomínky k chybám, návrhy na vylepšení, nápady, peníze :) posílejte na adresu:

   Miro Kropacek
   Budatinska 23
   Bratislava
   851 05
   Slovakia
   Europe ;-)

Email: 
   mk20432@decef.elf.stuba.sk
nebo
   mikro@atlantis.sk (jen ve stavu nouze :)

VII. Pozdravy

Ano, pozdravy... Nejdříve posílám velký pozdrav pro:
XI, Dodo, Lufa, Jookie ze Satantronic
Dále pro:
Jiri Bernasek / BEWESOFT
Zdenek Burian / FLOP
Radek Sterba / RASTER
Tiger / New Generation
BLB / Cobra
Lewis / Aids
Vasco / Tristesse
Dely / Atari Area
a všem dalším kteří drží naši Atari scénu naživu...
VIII. Historie

v1.0 - první verze (07/2001)

v1.1 - oprava sprite animátoru: nastavení velikosti a korekce nyní zůstává nezměněno po přechodu do editoru

Tak, to je vše... Doufám, že budete s tímto malým prográmkem spokojeni a můžete očekávat další moje produkty. ;-)

MiKRO, 16.08.2001, Bratislava/Slovakia