Radek Štěrba

METAMORPHOSE

--

Článek je popisem k demonstračnímu programu Metamorph.

Demo ukazuje animační sekvence průběhu přeměny mezi dvěma grafickými objekty, které byly vytvořeny pomocí mého programu METAMO-3.0. Tento program vypočítá jednotlivé snímky a postupně z nich sestaví celou animační fázi. Vstupem do programu jsou pouze dva grafické bloky (výchozí a cílový), mezi kterými chceme vytvořit metamorfózu.

Pokud by vás zajímalo, jak program METAMO-3.0 pracuje, zde je zjednodušený princip:
Program postupně probírá všechny body v obou grafických objektech. Pro každý bod výchozího objektu hledá nejbližší bod stejné barvy v cílovém. Po vyhledání odpovídajících si bodů v obou objektech probíhá vlastní výpočet jednotlivých fází. Z tohoto důvodu je nutné programu zadat, kolik snímků má být vytvořeno mezi výchozím a cílovým objektem. Mé zkušenosti ukazují, že pro postačující plynulost je třeba alespoň 16 fází. Tyto je nutné zobrazovat v sekvenci s pauzou asi 4/100 sec. za každým snímkem. Výsledek ať každý posoudí sám...

A doba výpočtu?
U průměrně složitých (jednoduchých) obrázků přiměřené velikosti (přesnější by bylo říct: "malosti") se musíme připravit na dobu od 10 do 60 minut. Odměnou však bude hotová animace přechodu mezi těmito objekty, kterou bychom jen velice těžko ručně vytvářeli.

V demu Metamorph jsou 3 animace:

  1. byla vytvořena už koncem loňského roku (proto ten letopočet 1993) a její výpočet trval asi 35 min.
  2. výpočet trval asi 30 min.
  3. výpočet trval asi 20 min.

Demonstrační program Metamorph vytvořil R.Štěrba. Toto demo je povoleno volně rozšiřovat, nesmí být však žádným způsobem upravováno!

--

Radek Štěrba, RASTER 1994.7