Kolonisté planety Irata

Irata je planeta s podmínkami pro život podobnými Zemi. Známá je především díky hře M.U.L.E., kterou v roce 1983 vydal Electronic Arts. Planetu se po jejím objevení rozhodli kolonizovat zástupci inteligentních forem života z 8 různých světů. Hra M.U.L.E. je ekonomickou strategií znázorňující první etapu kolonizace - zabírání půdy, pěstování obilí, těžbu rud apod. Volně na ni navazuje hra MULE Wars, která je tahovou strategií bojového charakteru. Podle jejího autora totiž po 25 letech kolonizace byly zdroje planety vyčerpány a zástupci všech kolonizujících druhů mezi sebou začali bojovat.

V tomto článku si jednotlivé druhy kolonistů blíže představíme. Pro jejich analýzu vycházím ze 3 hlavních zdrojů. Prvním je stručná informace ke každé rase, kterou hráč dostává při výběru postavy v úvodu hry M.U.L.E. Druhým zdrojem jsou informace od grafika Daemon37, který jednotlivé postavy v nedávné době barvitě graficky znázornil a své obrázky doplnil komentáři. Posledním zdrojem informací je má vlastní lingvistická analýza jednotlivých jmen a posouzení jejich vzhledu.

Webová galerie grafika Daemon37: http://daemon37.deviantart.com/gallery/

Také Niklas Jansson se věnuje kreslení postav z M.U.L.E.: http://androidarts.com/mule/mule.htm

Pro připomenutí jsem připravil grafický přehled jednotlivých ras z Irata v původní podobě. Zástupce každé rasy na přehledu vidíte (zleva) nejprve zepředu (v klidu), z boku (v pohybu) a zezadu (také v pohybu). Nyní již popis vlastností jednotlivých druhům kolonistů...

Bonzoid

M.U.L.E.: Pocházejí z galaxie Armpull. Bonzoidé milují horolezectví a často je lze najít, jak se potloukají v horách.

Daemon37: Bonzoid se pohybuje a jedná jako gorila, ale má intelekt stejný jako humanoid. Pokud se postaví vzpřímeně, je vyšší než humanoid. Na ochranu proti drsnému povrchu při chůzi používá rukavice. Chrání se také před toxiny v ovzduší, a to obličejovou maskou s filtrem. Má silné svaly v pažích a používá je k lezení a zvedání se.

Bonzoidé jsou podobní pozemským gorilám. Jméno galaxie (armpull) by bylo možné interpretovat jako přitahování pažemi.

Flapper

M.U.L.E.: Původem jsou z galaxie Boirddrop. Všichni flappeři dostávají do začátku hry navíc rezervu ve výši $600.

Originální manuál ke hře M.U.L.E. doporučuje Flappera začátečníkům nejen proto, že začíná s více penězi, ale i z důvodu, že dostává více času.

Daemon37: Chodí jako pták, jedná jako pták, zní jako pták - je to pták! Je vysoký po úroveň hrudníku humanoida. Jedno velké oko vidí dobře do dálky, ale chabě na blízko. Křídla ho neunesou, ale umí je používat jako ruce. Snáší vejce.

Slovo "flapper" znamená v angličtině (mimo jiné) kachňátko či koroptvička. Stavbou těla jsou to rozhodně ptáci. Také název galaxie (Boird) evokuje anglické slovo "bird" (tedy pták).

Gollumer

M.U.L.E.: Přišli z galaxie Nekite. Gollumeři milují půdu. Aby ji získali, jsou ochotni riskovat svůj krk.

Daemon37: Gollumeři nemají ústa. Komunikují telepaticky a své emoce dávají najevo výrazem v obličeji (zvl. pomocí obočí). Dále tvrdí, že dorůstají zhruba do výšky pasu humanoidů a jejich oční duhovka má tvar kříže. Paže prý mají hubené, prakticky bez svalů. Dolní končetiny popisuje jako pahýlovité, bez kloubů.

Gollumeři nápadně připomínají mimozemskou humanoidní formu života, jejíž zástupci navštívili Zemi ve filmu E. T. jakožto roztomilí mimozemšťánci s natahovacími krky. Jméno rasy však připomíná spíše rozporuplnou postavu Golluma (známá také jako Sméagol) z fantasy světa J. R. R. Tolkiena. První část jména galaxie (nek) zní jako anglické "neck" (tedy krk).

Humanoid

M.U.L.E.: Lidé pocházejí ze Sluneční soustavy, planety Země. Na začátku mají o $400 méně, protože jsou velmi chytří! Je to expertní druh.

Daemon37: Humanoidy znázorňuje jako ženy v elastickém skafandru s přilbou.

Podle Wikipedie "výraz humanoid označuje libovolnou bytost, jejíž tělo se podobá člověku. V tomto smyslu pojem zahrnuje jednak primáty, jednak různá mýtická stvoření a umělé organismy (roboty), zvláště v kontextu science fiction a fantasy." Základ slova je human, což v angličtině znamená člověk, ale původ je již v latině (homo = člověk; humane = lidský).

Leggite

M.U.L.E.: Jejich domovem jsou Afcanské planiny. Leggiti mají chodidla na zemi, hlavu v oblacích a nohy všude.

Daemon37: Zástupci druhu Leggite mají pouze dvě (a to dolní) končetiny. Pokud stojí pouze na jedné, mohou používat tu druhou jako ruku (tj. k manipulaci s předměty). V porovnání s humanoidy prý dorůstají do výšky ramen. Pohybují se elegantním stylem podobným velkým ptákům. Natahovací krk využívají, aby dosáhli na zem. Vždy stojí, přičemž ve spánku na jedné noze.

Stavbou těla opravdu připomínají velké pozemské ptáky s dlouhýma nohama a krkem (např. pštrosy). Podle absence zobáku a křídel však o ptáky rozhodně nejde. Jméno Leggite vychází zřejmě z anglického slova leggy - nohatý.

Mechtron

M.U.L.E.: Vyvinuli se mutací robotů. Dokáží se rychle rozhodovat a pracují efektivně. Je to počítačový druh.

Daemon37: Mechtroni dosahují zhruba do výšky pasu běžného humanoida. Jejich povrch je kovový. Antény se mohou otáčet a ohýbat, přičemž slouží ke komunikaci a detekci. K dorozumívání s organickými druhy mají řečový syntetizér. Na zadní straně hlavy jsou větrací otvory. Pravidelně musejí dobíjet své energetické články pomocí vnitřního generátoru. Palivo tohoto generátoru je prý oblíbeným nápojem mnoha jiných druhů.

Lingvisticky vzato je slovo mechtron složeninou. První část tvoří zkratka slova mechanicky (mech-). Druhá polovina slova je koncovka -tron obecně užívaná k označení komplexního vědeckého nástroje či přístroje. Svým mechanickým původem a schopností vyvíjet se připomínají Cylony - roboty s umělou inteligencí stvořené lidmi, kteří se vzbouřili a začali proti lidstvu bojovat, jak o tom pojednávají seriály Battle Star Galactica.

Packer

M.U.L.E.: Přišli ze soustavy Silicon. Milují jídlo a jsou z nich vynikající farmáři, pokud ovšem nezhltnou vlastní úrodu.

Daemon37: Packeři dorůstají humanoidům do výšky kolen. Nemají ruce, a proto k manipulaci s věcmi používají ústa, včetně svého chápacího jazyka. Umí běhat rychleji než ostatní druhy. Dokáží sníst velké množství jídla, malým množstvím opovrhují. Nejraději mají vysoce energetické kuličky, ovoce a další cukrové pochoutky.

Packer je anglické slovo znamenající (mimo jiné) balič nebo balicí stroj. Snad je to mírnější narážka na jejich žravost, tedy diplomatická verze hanlivého označení kontejner. Jméno jejich soustavy (Silicon) znamená česky křemík.

Spheroid

M.U.L.E.: Pocházejí ze soustavy Rolldoe. Spheroidé jsou hezky zakulacení průzkumníci, kteří nesnášejí pravé úhly a přímé linie.

Daemon37: Ke komunikací používají vysoce vyvinutý jazyk založený na pohybech těla. Humanoidům dorůstá do výšky hrudníku. Tělo je amorfní a dokáže se natahovat, aby vytvořilo různé tvary jako jednoduché ruce nebo nástroje. Oko je podobné humanoidnímu, ale mnohem větší. Nápoje a potravu absorbuje přímo tělem (přes kůži). Má jedinečný způsob pohybu. V základním postavení má těžiště (svou nejširší část) nízko u země. Před pohybem těžiště zvedne, tak, že svou dolní část zúží. Vzniklý spodní úzký výběžek potom posune dozadu a tím přepadne dopředu.

Zde je lingvistická analýza poměrně jednoduchá. Sféra (sphere) znamená koule. Spheroid bychom tedy mohli volně přeložit jako "kulovec". Jméno galaxie (Rolldoe) vypadá jako složenina dvou anglických slov - roll (válec, resp. valit se) a doe (srna, laň).

Věřím, že tyto informace vám přinesou nový náhled na hraní her situovaných do prostředí planety Irata (což mimochodem znamená pozpátku Atari). Na závěr považuji za důležité zdůraznit, že výběr konkrétního druhu v M.U.L.E. a MULE Wars nemá jiný význam než odlišení od jiných hráčů (vyjma Flappera a Humanoida ve hře M.U.L.E.).