Up for Grabs M4 je multijoy verze poměrně unikátní (a překvapivě zábavné) stejnojmenné slovní hry Kena Madella z roku 1983. Mohou jí současně hrát až čtyři hráči a jejím cílem je tvorba slov z písmen náhodně losovaných na stěny rotující 3D krychle.

Pokud se na krychli objeví písmeno, o které má hráč zájem, stiskne fire. Krychle se poté zastaví a ukáže se kurzor ve tvaru šipky procházející postupně přes všechny její viditelné strany. Dalším stisknutím spouště se pak již vybírá konkrétní písmenko.

Pakliže hráč krychli zastaví například omylem či z přemíry snahy, je tu možnost žádné písmeno nevybrat - kurzor se prostě nechá přeskákát po celé krychli a ten pak sám zmizí. Je ale třeba počítat s určitou penalizací (viz. dále).

Z krychle může samozřejmě vybírat vždy pouze jeden hráč, přičemž její zastavování funguje podle starého známého pravidla "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Jakmile hráč dokončí svůj výběr, krychle se opět roztočí a šanci urvat si nějaké to písmenko dostávají soupeři.

Hráči skládají svá slova horizontálně či vertikálně každý na své barevně odlišené tabuli, jejíž šedá políčka znamenají dvojnásobnou hodnotu písmene. Jednotlivá písmena jsou přitom bodována podle četnosti jejich výskytu od jednoho do devíti bodů.

Během hry se střídají dvě základní fáze. Umisťování písmen na tabuli se děje při černém podkladu a rotující rychli, zatímco při mazání nepotřebných nebo špatně vybraných písmen je pozadí bílé a krychle stojí. Obě tyto fáze proběhnou vždy čtyřikrát a poté již následuje závěrečné sčítání bodů signalizované trojitým pípnutím.

Jelikož hra nemá zabudovaný žádný vnitřní slovník, je vždy na dohodě, v jakém jazyce se bude soutěžit. Díky tomu lze Up for Grabs hrát velmi dobře i v češtině či v jakémkoliv jiném jazyce používajícím latinku. Je taktéž na hráčích, aby si na konci hry vzájemně kontrolovali vytvořená slova.

Bodování hry je prosté. Kromě bodů za každé písmeno umístěné na tabuli se bodují především výsledná slova, jejichž hodnota je rovna součtu bodů všech jejich písmen. Body se naopak odečítají při odmazávání písmen z tabule a trestných pět bodů je hráči odečteno, pokud zastaví krychli, ale žádné písmeno si z ní nevybere.

Hra nabízí celkem čtyři úrovně, od nejnižší (youngsters) až po nejvyšší (experts). Se vzrůstající obtížností hry je zvyšuje rychlost otáčení krychle a současně se zkracuje délka mazací fáze. Obtížnost se volí klávesou SELECT v titulní obrazovce, do které se během hry lze kdykoliv vrátit klávesou ESC.

Příjemnou zábavu při hře Up for Grabs přeje Fandal, autor M4 verze!