Programy OSA Neratovice

Sordyl Radomír

Jako soukromý podnikatel jsem hledal možnost, jak využít malé ATARI k podnikání. Protože jsem registrován ve Flopu, odebírám také Bulletiny a v nich jsem také našel programovou nabídku fy. OSA Neratovice. Objednal jsem si potřebné programy, které mi došly se zpožděním díky našim spojům a začal jsem s nimi pomalu pracovat.

PENDEN

Program Penden je soubor čtyř základních programů a jednoho ukázkového.

   Složení : PENDEN
        ROČET
        TITUL
        SLOUPCE

Penden - Jedná se o peněžní deník, který je dobře propracován. Máte možnost připisovat, prohlížet a opravovat údaje vámi již uloženy do určitého datového souboru. Vždy po skončení se celý soubor uloží a vy si jej můžete nechat vytisknou. Po ukončení souboru jste vyzváni, zda má být soubor také uložen pro druhou část souboru.

Ročet - Toto je druhá část souboru, ve které se zpracovávají data z peněžního deníku. Jedná se o program který zpracuje data a udělá koncovou uzávěrku peněžního deníku za určité období.

Titul - Tento program nám k vytisknutému peněžnímu deníku dodělává titulní stránku a stránku s vysvětlením použitých kódů.

Sloupce - Zpočátku jsem této části souboru nevěnoval nijakou pozornost, ale když jsem zjistil, že potřebuji jen nějaké údaje z peněžního deníku týkající se určitých sloupců velice jsem tento program uvítal. Po nahrání vstupních dat si můžete vybrat libovolný sloupec a nechat si jej vytisknou.

FAKTURACE

Program Fakturace se skládá ze čtyř základních a dvou přídavných programů.

   Složení : Dofakb
        Evidb
        Faktura
        Objedn
        Adrdof
        Seznam

Dofakb - Jedná se o program ve kterém máte možnost vyhotovit dodací list, nebo fakturu. A to buď samostatně, nebo na základě dodacích listů je vyhotovena faktura. Nevýhodou tohoto programu je to, že nejde uložit každý dodací list na disk pro další kontrolu - musíte si jej nechat vytisknout. Příčina - malá kapacita počítače; program zabírá téměř celou volnou paměť. Jsou uchována jen data týkající se faktury, které jsou dále zpracovány v dalším programu.

Evidb - Jde o část programu, která zpracovává data faktur. Program eviduje zaplacenost, vypočítává penále nezaplacených faktur a vypisuje upomínky na zaplacení.

Faktura - V této části souboru vypisujeme fakturu tím způsobem, že na deseti řádcích napíšeme libovolný text a zadáme již dříve vypočítanou fakturovanou částku. Takovou fakturu je možné také zahrnout i do souboru evidovaných faktur a zpracovat ji v programu Evidb.

Objedn - Již podle názvu poznáme, že v této části vyhotovíme objednávku. Opět nevýhoda, nedá se uložit, jen vytisknout.

Adrdof - Jedná se o první pomocný program, který využijí ti, co mají stálé zákazníky a museli by pokaždé vypisovat adresu na fakturu. Zde si vytvoří adresu a potom si jí jen při vyhotovení faktury nahrají. Práci si tak usnadní.

Seznam - Vytiskne nám seznam adres v adresáři námi vyhotoveném.

EVIDENCE ZAKÁZEK

Program eviduje zakázky jak přijaté, tak i zakázky hotové. Jak při přijetí tak i při provedení zakázky je možný výtisk zakázkového listu. Samostatně lze vytisknou i seznam zakázek nevyřízených a vyřízených.

ÚČTENKA - DODACÍ LIST

Tento program vhodně doplňuje soubor programu týkající se fakturace. Můžeme vystavit účtenku k faktuře nebo dodací list k faktuře. Také máte možnost mít přehled o vystavených dokladech.

JIZDY

Každý soukromý podnikatel vlastni osobní či nákladní vozidlo a musí mít také "Knihu jízd soukromého vozidla". Tento program Vám tuto knihu plně nahradí a navíc nám ještě na závěr vypočítá celkové náklady na vozidlo, jež bychom museli sami pracně počítat.

Všechny programy jsou ve tvaru suroviny, tak je potřeba nejprve na určitá místa do řetězců dosadit veškeré potřebné iniciály firmy a poté teprve je program schopen pracovat tak jak má.